הראל (00) כספית ניהול נזילות

שער1,002.71
% שינוי0.00
נכון ל:01/27/2020, 2:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5129408

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה1,002.71
מחיר פדיון1,003.41
שינוי ב-%0.00
מועד עדכון אחרון01/27/2020
סטיית תקן
שארפ

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןהראל קרנות נאמנות
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה00
תאריך הקמה01/27/2020
שעות מסחרא 15:00 ב-ה 16:00 א-ה
סיווג דיבידנדקרן כספית - כספית שקלית - כספית שקלית כללי
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד0.00
צמוד שקל92.05
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.06
דמי נאמנות0.01
שיעורי הוספה0.07
עמלת הפצה0.10
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 06/11/2019

נכסי הקרן יהיו רק נכסים שניתן יהיה לקנות ולהחזיק בהם בקרן כספית בהתאם להוראות הדין, כפי שיהיו מעת לעת. משך החיים הממוצע של כלל הנכסים שיוחזקו בקרן כספית, לא יעלה, בכל עת, על 90 ימים. כל ניירות הערך המוחזקים בקרן יהיו ניירות ערך הנקובים בשח. הפקדונות לזמן קצוב והמזומנים שיוחזקו בקרן יהיו בשח בלבד. ניהול הנזילות בקרן יבוצע באמצעות השקעה בנכסים בעלי נזילות גבוהה, אותם ניתן יהיה לקנות ולהחזיק בקרן כספית בהתאם להוראות הדין, כפי שיהיו מעת לעת. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. לא תהיה בקרן חשיפה למטח. מנהל הקרן לא יקנה ולא יצור בעבור הקרן אופציות וחוזים עתידיים ולא יבצע בעד הקרן עסקות מכירה בחסר ועסקות מכר חוזר. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה.

סיווגים

סיווג עלקרן כספית
סיווג ראשיכספית שקלית
סיווג משניכספית שקלית כללי
סיווג מספטורה
חשיפה למניותללא חשיפה
חשיפה למט"חללא חשיפה

תוכן מקודם