סיגמא (4D) מימון המונים באקוויטי-P2P

שער81.85
% שינוי-1.92
נכון ל:09/23/2020, 03:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5130489

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 12/17/2019

שיעור החשיפה בקרן למניות הנכללות במדד CrowdBureau Peer to Peer Lending and Equity Crowd Funding Index לא יפחת מ 50%, ובלבד ששיעור החשיפה בקרן למניות שלא נכללות במדד לא יעלה על 30%. הקרן תיצור חשיפה למניות בשיעור שלא יפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה בקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120%. שיעור החשיפה בקרן לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%. שיעור החשיפה לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 120%, ובלבד ש: (א) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 20%. (ב) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10%. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

תוכן מקודם