אי.בי.אי. מחקה (4D)י STOXX Europe 600

שער153.33
% שינוי2.66
נכון ל:06.06.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5130752

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה153.33
מחיר פדיון153.33
שינוי ב-%2.66
מועד עדכון אחרון06/06/2024
סטיית תקן15.00
שארפ1.07

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיביאי
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4D
תאריך הקמה06/06/2024
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל-מניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח - אירופה כללי
צמוד מט״ח100.00
צמוד מדד0.00
צמוד שקל60.29
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל99.87
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.15
דמי נאמנות0.03
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2023

הקרן תנוהל באופן שצפוי להביא לידי מימוש ייעודה של הקרן - השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במחירו של מדד STOXX Europe 600 - NTR ומשיעור השינוי בשער החליפין של האירו (אירו / שקל). מנהל הקרן ינהל את השקעות הקרן בהתאם להוראות הדין, לרבות הוראות רשות ניירות ערך בדבר ניהול השקעות בקרן מחקה. החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה.

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות גיאוגרפי - חשופת מט"ח
סיווג משניאירופה- כללי
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

Labels

תוכן שיווקי