PTFי (2A) משולבת אג"ח ישראלי (90%) ת"א 125 (10%) חודשי

נכון ל:08/09/2020, 03:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5130778

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה13,293.92
מחיר פדיון13,293.92
שינוי ב-%-0.05
מועד עדכון אחרון08/09/2020
סטיית תקן6.42
שארפ-0.04

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןפסגות
נאמן הקרן
פרופיל חשיפה2A
תאריך הקמה08/09/2020
שעות מסחרא 14:00 ב-ה 15:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ משולבת כללי - אג"ח כללי בארץ משולבת עד 10% מניות
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד59.98
צמוד שקל29.95
חשיפה למניות10.03
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול0.00
דמי נאמנות
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 12/13/2018

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ משולבת- כללי
סיווג ראשיאג"ח כללי בארץ משולבת- עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 30 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

תוכן מקודם