קסם Indxx Climate Change Solutions (4D) KTF

שער175.11
% שינוי‎-0.47
נכון ל:14.09.2021, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5130869

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 04/03/2020

יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי בנכס המעקב של הקרן Indxx Climate Change Solutions. מנהל הקרן יפעל בהתאם לקבוע בהוראה למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול ההשקעות בקרן מחקה כפי שתעודכן מעת לעת, בכפוף לאמור. הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה אפשרית למזומנים ופיקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה. שיעור החשיפה של הקרן לסיכון אשראי של גוף המנוי עם קבוצת הסיכון האשראי השניה לא תעלה על 10% משווי נכסי הקרן וחשיפת סיכון האשראי הכוללת של הקרן לגופים מקבוצת סיכון אשראי שניה לא תעלה על 20% משווי נכסי הקרן.

סיווגים

תוכן מקודם