מגדל 0E דולר אגרסיבית

שער945.95
% שינוי0.46
נכון ל:10/26/2020, 02:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5131230

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 12/31/2007

החשיפה למטבע חוץ מסוג דולר של ארהב לא תפחת מ 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. לא תהיה בקרן חשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה ולמזומנים ולפקדונות המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

תוכן מקודם