PTFי (1A) משולבת אג"ח ישראלי (95%) ת"א 125 (5%) חודשי

נכון ל:08/09/2020, 03:00 AM
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5131305

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה13,973.51
מחיר פדיון13,973.51
שינוי ב-%-0.05
מועד עדכון אחרון08/09/2020
סטיית תקן5.64
שארפ0.00

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרן
נאמן הקרן
פרופיל חשיפה1A
תאריך הקמה08/09/2020
שעות מסחרא 14:00 ב-ה 15:00 א-ה
סיווג דיבידנדאג"ח בארץ משולבת כללי - אג"ח כללי בארץ משולבת עד 10% מניות
צמוד מט״ח0.00
צמוד מדד63.01
צמוד שקל31.97
חשיפה למניות5.02
חשיפה למניות חו"ל0.00
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול
דמי נאמנות
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.00
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 12/13/2018

סיווגים

סיווג עלאג"ח בארץ משולבת- כללי
סיווג ראשיאג"ח כללי בארץ משולבת- עד 10% מניות
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 10 אחוזים
חשיפה למט"חעד 10 אחוזים

הרכב הקרן

תוכן מקודם