מגדל (4D) סין

שער282.51
% שינוי‎-1.63
נכון ל:22.05.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5131438

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה282.51
מחיר פדיון282.87
שינוי ב-%‎-1.63
מועד עדכון אחרון22/05/2024
סטיית תקן22.38
שארפ0.35

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןמגדל
נאמן הקרןאלמגור - בריטמן נאמנויות בע"מ
פרופיל חשיפה4D
תאריך הקמה21/05/2024
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל - מניות גיאוגרפי - מניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
צמוד מט״ח99.17
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל98.72
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול1.25
דמי נאמנות0.05
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

החשיפה למניות סין לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מניות סין – המניות המפורטות להלן, כולן או חלקן: (א) מניות הנסחרות בסין, לרבות בהונג קונג (להלן ביחד: סין). (ב) מניות הנרכשות מחוץ לסין אם הן נסחרות גם בסין, ובלבד שרוב ההכנסות של החברה שהנפיקה אותן ו/או עיקר פעילותה ו/או המרכז הניהולי שלה - הינם בסין, וזאת בהתאם לדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו לחברה האמורה. (ג) מניות שהונפקו על ידי תאגידים שהתאגדו בסין הנסחרות מחוץ לסין. (ד) מניות הנכללות באחד או יות רמבין המדדים המפורטים להלן: (1) MSCI China Index. (2) FTSE China 50 Net TR HKD Index. החשיפה למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטח לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 0% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה בערכה המוחלט, בתוספת ההחזקה במזומנים ובפקדונות (יתרת זכות) המופקדים בבנקים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות גיאוגרפי
סיווג משנימניות גיאוגרפי אחר חשופת מט"ח
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

Labels

תוכן שיווקי