אי.בי.אי. מחקה (4D) אינדקס רכב חשמלי

שער70.53
% שינוי‎-1.19
נכון ל:14.06.2021, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5132709

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 02/02/2021

הקרן תנוהל באופן שצפוי להביא לידי מימוש ייעודה, השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן: 100% אינדקס רכב חשמלי, המחושב בדולר ארהב. ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן. מנהל הקרן ינהל את השקעות הקרן בהתאם לדרישות רשות ניירות ערך למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול השקעות קרן מחקה, כפי שתתעדכן מעת לעת עי רשות ניירות ערך (ככל שתתעדכן), לרבות עדכון כאמור שיתבצע במישרין או בעקיפין, באמצעות הוראות ו/או הנחיות ו/או התייחסויות נוספות של רשות ניירות ערך ביחס להוראות כאמור. הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד.

סיווגים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן

תוכן מקודם