אינטראקטיב ישראל (4D) מניות חדשנות רפואית

שער97.20
% שינוי‎-0.28
נכון ל:22.07.2021, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5132816

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 01/07/2021

חדשנות רפואית - ענף שעיסוקו מניעת מחלות, אבחון, ניטור וטיפול בבעיות רפואיות באמצעים חדשניים. החברות הפעילות בענף עוסקות בפיתוח, יצור ושיווק של מכשור רפואי, דיאגנוסטיקה וניטור, פיתוח ויצור ושיווק תרופות לרבות תרופות ביולוגיות, פיתוח יצור ושיווק אמצעים לפיתוח ויצור תרופות, פיתוח והספקת טיפולים ושירותים רפואיים, ביוטכנולוגיה, בריאות צרכנית, שירותי בריאו ת ומערכות מידע בתחום הבריאות. מניות חדש נות רפואית - (א) מניות, שהונפקו על ידי חברות אשר להערכת מנהל ההשקעות החיצוני, המסתמכת על ייעוץ מקצועי הניתן לו, עיקר עיסוקן הוא בתחום החדשנות הרפואית; (ב) מניות הנכללות במדד מניות מתחום החדשנות הרפואית. החשיפה למניות חדשנות רפואית הנסחרות בחול לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (120%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגח שאינן בדירוג השקעה לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחול באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחול יכול שיעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. נכס המעקב של הקרן: 100% S&P Health Care Select Sector Index- NTR, המחושב בדולר ארהב.

סיווגים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן

תוכן מקודם