איילון (4D) מניות בלוקצ'יין וכרייה

שער86.87
% שינוי3.27
נכון ל:06.06.2024, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5134077

נתוני המסחר

שלב מסחר
מחיר קנייה86.87
מחיר פדיון86.87
שינוי ב-%3.27
מועד עדכון אחרון06/06/2024
סטיית תקן57.85
שארפ1.63

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מנהל הקרןאיילון
נאמן הקרןיובנק חברה לנאמנות בע"מ
פרופיל חשיפה4D
תאריך הקמה06/06/2024
שעות מסחר16:00 ב-ה
סיווג דיבידנדמניות בחו"ל - מניות לפי ענפים בחו"ל
צמוד מט״ח97.93
צמוד מדד0.00
צמוד שקל0.00
חשיפה למניות0.00
חשיפה למניות חו"ל97.85
חשיפה לאג"ח חו"ל0.00
דמי ניהול1.85
דמי נאמנות0.04
שיעורי הוספה0.00
עמלת הפצה0.35
מטבע עיקרישקל

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 19/10/2021

שיעור החשיפה בקרן למניות בלוקצ'יין ו/או כרייה, כהגדרתן להלן, ו/או למניות הכלולות במדד EQM- במדד או/ו Indxx Blockchain Index במדד או/ו Nasdaq Blockchain Economy Index Index Global 50 BLOK Blockchain Emerita לא יפחת מ-75%. שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם מניות בלוקצ'יין ו/או כרייה לא יעלה על 25%, ובלבד שהקרן לא תהיה חשופה למטבעות דיגיטליים באופן ישיר ו/או באמצעות פעילות בנגזרים על מטבעות. שיעור החשיפה בקרן למניות הנסחרות בחול לא יפחת מ-75%. שיעור החשיפה הכולל בקרן לנכסים שאינם מניות הנסחרות בחול לא יעלה על 25%. שיעור החשיפה בקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120%. שיעור החשיפה בקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% . שיעור החשיפה בקרן לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, לא יעלה על 30%, ובלבד ש: א. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 20%. ב. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10%.

סיווגים

סיווג עלמניות בחו"ל
סיווג ראשימניות לפי ענפים בחו"ל
סיווג משני
סיווג מספטורה
חשיפה למניותעד 120 אחוזים
חשיפה למט"חעד 120 אחוזים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן

Labels

תוכן שיווקי