ברק (6D) אולטרה דאקס פי 3

שער122.98
% שינוי2.41
נכון ל:25.05.2022, 03:00
סוג נייר:קרן נאמנותמספר נייר:5135199

נתוני המסחר

מחזורים

תשואות

מידע כללי

מדיניות

תאריך שינוי מדיניות: 28/02/2022

שיעור חשיפת נכסי הקרן למדד ה-DAX לא יפחת מ-280% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יעלה על 320% מהשווי כאמור. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות יעלה על 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למטח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן לאגח שאינן מדורגות בדירוג השקעה בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שני אלה: א. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. ב. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

סיווגים

הרכב הקרן

שם נייר% מהקרן

Labels

תוכן שיווקי