נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1496
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 11.86
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 120
שווי שוק 54.25
הון רשום למסחר 3626662
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1439 -3.81 1550 3.61
1411 -5.68 1553 3.81
1383 -7.55 1584 5.88
1356 -9.36 1616 8.02
1336 -10.7 1640 9.63
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 95.45 הכנסות 29.15
נכסים שוטפים 66.04 רווח גולמי 6.59
נכסים בלתי שוטפים 29.41 רווח תפעולי -8.01
הון עצמי 76.34 רווח לפני מס -7.3
התחייבות שוטפות 15.32 רווח נקי -7.3
התחייבויות בלתי שוטפות 3.8 רווח למניה -2.01
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גורן יוסף 58.65 31.82
דש איפקס ק.גמל 14.28 7.75
שטיינהורן אלי 11.97 6.49
דש איפקס ק.נאמ 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/11/2018 1496 -0.4 7
15/11/2018 1502 -2.66 16
14/11/2018 1543 -0.9 29
13/11/2018 1557 -4.77 9
12/11/2018 1635 -4.05 2
11/11/2018 1704 0 0
08/11/2018 1704 0 0
07/11/2018 1704 0 0
06/11/2018 1704 0 0
05/11/2018 1704 0 0
04/11/2018 1704 0 0
01/11/2018 1704 0 0
31/10/2018 1704 0 0
29/10/2018 1704 0 0
28/10/2018 1704 0 0
25/10/2018 1704 0 0
24/10/2018 1704 0 0
23/10/2018 1704 0 0
22/10/2018 1704 0 0
21/10/2018 1704 0 0