נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1744
שער פתיחה 1744 0
שער ממוצע 1739.27 -0.27
מחזור יומי ממוצע (שנה) 104.99
מחזור ע.נ. 4879
מספר עסקאות 19
תנועה מינימלית 100
שווי שוק 191.64
הון רשום למסחר 11033087
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1743 -0.06 1748 0.23
1742 -0.11 1757 0.75
1740 -0.23 1760 0.92
1732 -0.69 1860 6.65
1726 -1.03 1890 8.37
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 172.73 הכנסות 65.52
נכסים שוטפים 106.86 רווח גולמי 65.52
נכסים בלתי שוטפים 64.67 רווח תפעולי 15.1
הון עצמי 136.63 רווח לפני מס 15.14
התחייבות שוטפות 24.37 רווח נקי 6.82
התחייבויות בלתי שוטפות 11.74 רווח למניה 0.62
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 1737 -0.4 0 0
17:24 1742 -0.11 385 6.71
16:42 1742 -0.11 41 0.71
16:42 1743 -0.06 356 6.21
16:38 1742 -0.11 100 1.74
13:01 1742 -0.11 237 4.13
13:01 1742 -0.11 179 3.12
11:34 1726 -1.03 237 4.09
11:13 1725 -1.09 244 4.21
10:53 1725 -1.09 179 3.09
10:53 1725 -1.09 2000 34.5
10:53 1726 -1.03 411 7.09
10:53 1741 -0.17 176 3.06
10:53 1741 -0.17 234 4.07
10:19 1790 2.64 100 1.79
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
לב שמואל 32.45 62.18
שילוני אהוד 32.45 62.18
טוליפ קפיטל 6.18 11.85
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/09/2018 1737 -0.4 85
16/09/2018 1744 0.87 89
13/09/2018 1729 -2.65 131
12/09/2018 1776 -0.22 164
06/09/2018 1780 -4.35 508
05/09/2018 1861 0 69
04/09/2018 1861 -2.05 13
03/09/2018 1900 -2.26 2
02/09/2018 1944 -0.66 12
30/08/2018 1957 -0.31 0
29/08/2018 1963 0.05 54
28/08/2018 1962 -1.7 38
27/08/2018 1996 -3.57 142
26/08/2018 2070 1.87 137
23/08/2018 2032 -0.39 37
22/08/2018 2040 1.04 74
21/08/2018 2019 2.28 14
20/08/2018 1974 6.76 147