נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1917
שער פתיחה 1917 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 87.75
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 99
שווי שוק 211.55
הון רשום למסחר 11035420
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1873 -2.3
1830 -4.54
1829 -4.59
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 172.73 הכנסות 65.52
נכסים שוטפים 106.86 רווח גולמי 65.52
נכסים בלתי שוטפים 65.87 רווח תפעולי 15.1
הון עצמי 136.63 רווח לפני מס 15.14
התחייבות שוטפות 24.37 רווח נקי 6.82
התחייבויות בלתי שוטפות 11.74 רווח למניה 0.62
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
לב שמואל 32.44 68.63
שילוני אהוד 32.44 68.63
טוליפ קפיטל 7.62 16.12
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/11/2018 1917 -1.34 1
15/11/2018 1943 -1.02 11
14/11/2018 1963 -3.82 3
13/11/2018 2041 -2.3 2
12/11/2018 2089 -0.43 10
11/11/2018 2098 0 0
08/11/2018 2098 0.72 5
07/11/2018 2083 4.36 59
06/11/2018 1996 0 16
05/11/2018 1996 -1.09 4
04/11/2018 2018 1.82 34
01/11/2018 1982 -2.27 25
31/10/2018 2028 -0.73 11
29/10/2018 2043 2.1 27
28/10/2018 2001 0 0
25/10/2018 2001 -0.05 0
24/10/2018 2002 2.3 70
23/10/2018 1957 -1.76 7
22/10/2018 1992 3.16 38
21/10/2018 1931 -1.23 40