נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 856.1
שער פתיחה 862 0.69
שער ממוצע 832.4 -2.77
מחזור יומי ממוצע (שנה) 27.72
מחזור ע.נ. 1635
מספר עסקאות 7
תנועה מינימלית 250
שווי שוק 23.86
הון רשום למסחר 2916474
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
791.1 -7.59 825 -3.63
791 -7.6 832.8 -2.72
790 -7.72 833 -2.7
788 -7.95 839 -2
780 -8.89 840 -1.88
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 17.45 הכנסות 0
נכסים שוטפים 11.6 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 5.85 רווח תפעולי -3.81
הון עצמי 13.15 רווח לפני מס -4
התחייבות שוטפות 2.37 רווח נקי -4
התחייבויות בלתי שוטפות 1.93 רווח למניה -1.69
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
11:12 818.1 -4.44 20 0.16
11:12 818.2 -4.43 255 2.09
11:12 818.3 -4.42 255 2.09
11:12 832.8 -2.72 750 6.25
11:12 845 -1.3 250 2.11
10:15 862 0.69 105 0.91
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
תמיר יובל 21.68 5.17
תמיר טל 21.68 5.17
דש איפקס ק.גמל 7.94 1.89
זהבי אורן 7.4 1.77
אילון אייל 7.23 1.73
טיקסל יוסטא 0.17 0.04
טננבאום אסף 0.09 0.02
דש איפקס ק.נאמ 0.07 0.02
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
25/03/2019 856.1 0.75 1
24/03/2019 849.7 -4.23 18
20/03/2019 887.2 -3.52 8
19/03/2019 919.6 -3.73 2
18/03/2019 955.2 -3.4 12
17/03/2019 988.8 -4.65 95
14/03/2019 1037 24.49 272
13/03/2019 833 0 0
12/03/2019 833 0 0
11/03/2019 833 0 0
10/03/2019 833 0 0
07/03/2019 833 0.14 12
06/03/2019 831.8 -4.5 20
05/03/2019 871 0.76 23
04/03/2019 864.4 4.02 45
03/03/2019 831 5.2 68
28/02/2019 789.9 5.01 88
27/02/2019 752.2 0 0