נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 86.6
שער פתיחה 89.9 3.81
שער ממוצע 87.93 1.54
מחזור יומי ממוצע (שנה) 119.57
מחזור ע.נ. 62422
מספר עסקאות 27
תנועה מינימלית 3400
שווי שוק 10.86
הון רשום למסחר 12287603
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
88.4 2.08 92 6.24
84.7 -2.19 93.3 7.74
84.1 -2.89 93.5 7.97
83.1 -4.04 93.9 8.43
82.6 -4.62 94.7 9.35
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 7.88 הכנסות 0
נכסים שוטפים 6.07 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 1.81 רווח תפעולי -5.33
הון עצמי 7.1 רווח לפני מס -5.34
התחייבות שוטפות 0.79 רווח נקי -5.34
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.55
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 88.4 2.08 0 0
17:24 92 6.24 200 0.18
16:58 90.5 4.5 1053 0.95
16:34 87 0.46 2347 2.04
16:27 87 0.46 3400 2.96
15:19 92 6.24 3400 3.13
14:57 89.9 3.81 2792 2.51
14:57 89.9 3.81 3400 3.06
13:31 93.5 7.97 1600 1.5
13:31 91.5 5.66 3400 3.11
13:28 90 3.93 1148 1.03
13:28 90 3.93 3852 3.47
13:28 90 3.93 1192 1.07
13:28 89.9 3.81 3400 3.06
13:28 89.9 3.81 408 0.37
13:09 89.9 3.81 4066 3.66
13:09 89.9 3.81 934 0.84
13:09 89.9 3.81 3066 2.76
13:09 87 0.46 3500 3.05
13:09 85.3 -1.5 3434 2.93
10:18 82 -5.31 1829 1.5
10:18 82.1 -5.2 2171 1.78
10:17 82.1 -5.2 829 0.68
10:17 83.2 -3.93 3400 2.83
10:17 83.4 -3.7 3400 2.84
10:17 83.8 -3.23 700 0.59
10:17 84 -3 3500 2.94
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
וסטאר אחזקות 24.99 2.71
רוזנברג עודד 7.17 0.78
מימון ערן 7.17 0.78
ולטר תים 5.45 0.59
יום טוב סמיה 0.65 0.07
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/01/2019 88.4 2.08 55
16/01/2019 86.6 -4.52 67
15/01/2019 90.7 19.82 565
14/01/2019 75.7 -7.12 51
13/01/2019 81.5 0 0
10/01/2019 81.5 -5.34 31
09/01/2019 86.1 3.36 34
08/01/2019 83.3 6.79 112
07/01/2019 78 4.84 50
06/01/2019 74.4 2.76 163
03/01/2019 72.4 14.92 219
02/01/2019 63 0.96 5
01/01/2019 62.4 6.67 23
31/12/2018 58.5 -6.55 96
30/12/2018 62.6 3.3 6
27/12/2018 60.6 1.17 66
26/12/2018 59.9 3.81 44
25/12/2018 57.7 -2.2 50
24/12/2018 59 0.85 15
23/12/2018 58.5 -3.62 94
20/12/2018 60.7 -4.56 15