נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 87.9
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 282.55
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 2200
שווי שוק 10.8
הון רשום למסחר 12287603
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
100 13.77 89 1.25
86.2 -1.93 91.3 3.87
85.2 -3.07 93.1 5.92
85 -3.3 95 8.08
84.6 -3.75 96.9 10.24
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3.6 הכנסות 0
נכסים שוטפים 2 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 1.6 רווח תפעולי -3.96
הון עצמי 2.34 רווח לפני מס -3.97
התחייבות שוטפות 1.27 רווח נקי -3.97
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.4
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
וסטאר אחזקות 38.32 4.19
רוזנברג עודד 7.17 0.78
מימון ערן 7.17 0.78
יום טוב סמיה 0.65 0.07
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/11/2018 87.9 0 0
15/11/2018 87.9 -8.25 48
14/11/2018 95.8 1.7 4
13/11/2018 94.2 -2.48 14
12/11/2018 96.6 -1.53 22
11/11/2018 98.1 11.35 202
08/11/2018 88.1 0.34 36
07/11/2018 87.8 -4.67 28
06/11/2018 92.1 0 0
05/11/2018 92.1 0 0
04/11/2018 92.1 0 0
01/11/2018 92.1 3.02 10
31/10/2018 89.4 -0.89 9
29/10/2018 90.2 3.32 3
28/10/2018 87.3 1.51 8
25/10/2018 86 -6.11 123
24/10/2018 91.6 0 0
23/10/2018 91.6 -3.68 52
22/10/2018 95.1 -2.96 67
21/10/2018 98 -1.21 16