נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 497.4
שער פתיחה 497.4 0
שער ממוצע
פער ארביטראז' -24.28
מחזור יומי ממוצע (שנה) 17.47
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 440
שווי שוק 59.54
הון רשום למסחר 11970026
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
504.9 1.51
505 1.53
513 3.14
514 3.34
517.2 3.98
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 293.54 הכנסות 530.32
נכסים שוטפים 210.27 רווח גולמי 106.03
נכסים בלתי שוטפים 83.27 רווח תפעולי 6.95
הון עצמי 91.95 רווח לפני מס 5.15
התחייבות שוטפות 171.46 רווח נקי 4.73
התחייבויות בלתי שוטפות 30.13 רווח למניה 0.41
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ליטפ הולדינג ז 60.14 35.8
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/04/2019 497.4 -0.52 22
16/04/2019 500 0 0
15/04/2019 500 2.86 5
14/04/2019 486.1 -0.43 221
11/04/2019 488.2 -1.57 29
10/04/2019 496 -0.5 18
08/04/2019 498.5 2.28 55
07/04/2019 487.4 0.39 50
04/04/2019 485.5 0 27
03/04/2019 485.5 -0.1 130
02/04/2019 486 3.51 74
01/04/2019 469.5 3.78 50
31/03/2019 452.4 0 12
28/03/2019 452.4 0 0
27/03/2019 452.4 -2.5 9
26/03/2019 464 0.13 5
25/03/2019 463.4 0.32 35
24/03/2019 461.9 2.87 18
20/03/2019 449 3.1 304
19/03/2019 435.5 9.61 104