נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 24.1
שער פתיחה 24.1 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 32.67
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 6800
שווי שוק 29.65
הון רשום למסחר 123022256
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
22 -8.71 24.1 0
20 -17.01 24.9 3.32
18 -25.31 25 3.73
8 -66.8 27.9 15.77
2.6 -89.21 28 16.18
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 7391.31 הכנסות 135.63
נכסים שוטפים 748.29 רווח גולמי 75.96
נכסים בלתי שוטפים 6378.22 רווח תפעולי 61.1
הון עצמי 3230.43 רווח לפני מס -27.91
התחייבות שוטפות 1042.89 רווח נקי -34.02
התחייבויות בלתי שוטפות 3117.98 רווח למניה -4.4
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
גרינפלד יוסף 17.1 5.07
שנור אבנר 14.36 4.26
קרדן ישראל 10 2.96
רכטר איתן-נציג 1.51 0.45
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/05/2019 24.1 0 0
22/05/2019 24.1 -0.41 0
21/05/2019 24.2 0 0
20/05/2019 24.2 -1.22 0
19/05/2019 24.5 -2 1
16/05/2019 25 0 0
15/05/2019 25 0.81 2
14/05/2019 24.8 1.22 18
13/05/2019 24.5 -2.39 15
12/05/2019 25.1 -6.34 15
07/05/2019 26.8 2.29 22
06/05/2019 26.2 -1.13 15
05/05/2019 26.5 1.53 1
02/05/2019 26.1 -11.22 2
01/05/2019 29.4 0 0
30/04/2019 29.4 0 0
29/04/2019 29.4 0 0
28/04/2019 29.4 0 1