נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 2724
שער פתיחה 2724 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 18.36
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 71
שווי שוק 171.04
הון רשום למסחר 6279173
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
2724 0 2769 1.65
2671 -1.95 2770 1.69
2670 -1.98 2788 2.35
2656 -2.5 2789 2.39
2651 -2.68 2808 3.08
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 253.67 הכנסות 38.57
נכסים שוטפים 152.82 רווח גולמי 4.19
נכסים בלתי שוטפים 100.86 רווח תפעולי -2.94
הון עצמי 225.59 רווח לפני מס -2.94
התחייבות שוטפות 27.17 רווח נקי -1.85
התחייבויות בלתי שוטפות 0.92 רווח למניה -0.3
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ביטון יוסף 39.89 68.23
ביטון יאיר 39.57 67.68
יחזקאלי ניר 2.23 3.81
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/11/2018 2724 0 0
15/11/2018 2724 -1.66 32
14/11/2018 2770 0 1
13/11/2018 2770 0 28
12/11/2018 2770 0 0
11/11/2018 2770 0.14 3
08/11/2018 2766 0 2
07/11/2018 2766 -0.86 19
06/11/2018 2790 0.36 8
05/11/2018 2780 -1.1 10
04/11/2018 2811 0 1
01/11/2018 2811 0 47
31/10/2018 2811 -0.07 2
29/10/2018 2813 -0.11 6
28/10/2018 2816 1.11 15
25/10/2018 2785 0 17
24/10/2018 2785 0 2
23/10/2018 2785 0.36 5
22/10/2018 2775 2.78 20
21/10/2018 2700 0.11 3