נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 116.2
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 40.43
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1700
שווי שוק 28.29
הון רשום למסחר 24346811
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
114.2 -1.72 117.4 1.03
113.3 -2.5 118.5 1.98
112.7 -3.01 118.9 2.32
111.6 -3.96 119.7 3.01
111 -4.48 120.8 3.96
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 49.24 הכנסות 37.6
נכסים שוטפים 34.91 רווח גולמי 10.89
נכסים בלתי שוטפים 14.33 רווח תפעולי -1.97
הון עצמי 34.66 רווח לפני מס -1.31
התחייבות שוטפות 13.88 רווח נקי -1.32
התחייבויות בלתי שוטפות 0.7 רווח למניה -0.05
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
מיקרונט טכנו' ז 49.89 14.11
דש איפקס ק.גמל 15.41 4.36
ספירל קרנות 7.68 2.17
לוקץ דוד 0.18 0.05
דש איפקס ק.נאמ 0.01 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/11/2018 116.2 -2.35 15
15/11/2018 119 0.51 25
14/11/2018 118.4 0.77 11
13/11/2018 117.5 0 0
12/11/2018 117.5 1.64 5
11/11/2018 115.6 0.78 9
08/11/2018 114.7 2.32 4
07/11/2018 112.1 2.37 4
06/11/2018 109.5 -7.44 156
05/11/2018 118.3 0.17 13
04/11/2018 118.1 -0.42 11
01/11/2018 118.6 0 0
31/10/2018 118.6 0 0
29/10/2018 118.6 -1.9 36
28/10/2018 120.9 0 1
25/10/2018 120.9 0 0
24/10/2018 120.9 -0.08 6
23/10/2018 121 -1.63 8
22/10/2018 123 -1.6 10
21/10/2018 125 0 0