נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 91.1
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 445.81
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1900
שווי שוק 72.74
הון רשום למסחר 79841231
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 44.56 הכנסות 4.87
נכסים שוטפים 23.25 רווח גולמי 1.93
נכסים בלתי שוטפים 21.32 רווח תפעולי -12.01
הון עצמי 31 רווח לפני מס -12.8
התחייבות שוטפות 12.1 רווח נקי -12.84
התחייבויות בלתי שוטפות 1.47 רווח למניה -0.18
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 91.1 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פילבסט ושות' ז 18.68 12.93
דיוויד טרסט ז 8.24 5.7
מיכאל אילן ניהו 8.03 5.56
דש איפקס ק.גמל 7.39 5.12
מילץ' דיוויד ז 0.53 0.37
מיטב דש ת.סל 0.47 0.33
דש איפקס ק.נאמ 0.43 0.3
אלפרוביץ אסף 0.38 0.26
נחמיאס אברהם 0.11 0.07
דגן יעקב 0.02 0.02
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
14/11/2018 91.1 -1.09 1376
13/11/2018 92.1 -9.44 3712
12/11/2018 101.7 -1.17 539
11/11/2018 102.9 -4.63 971
08/11/2018 107.9 4.05 1104
07/11/2018 103.7 -0.1 184
06/11/2018 103.8 -1.14 758
05/11/2018 105 -1.04 124
04/11/2018 106.1 0.95 126
01/11/2018 105.1 -1.22 191
31/10/2018 106.4 -1.12 122
29/10/2018 107.6 0.94 110
28/10/2018 106.6 0.28 336
25/10/2018 106.3 -3.8 251
24/10/2018 110.5 0.82 343
23/10/2018 109.6 -0.18 900
22/10/2018 109.8 0.92 260
21/10/2018 108.8 -0.55 96
18/10/2018 109.4 -0.91 101
17/10/2018 110.4 0.18 143
16/10/2018 110.2 -2.22 449