נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1703
שער פתיחה 1703 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 164.02
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 110
שווי שוק 223.06
הון רשום למסחר 13098060
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1698 -0.29 1723 1.17
1697 -0.35 1724 1.23
1696 -0.41 1725 1.29
1695 -0.47 1726 1.35
1693 -0.59 1728 1.47
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 852.63 הכנסות 83.45
נכסים שוטפים 571.38 רווח גולמי 17.62
נכסים בלתי שוטפים 281.25 רווח תפעולי 12.28
הון עצמי 140.23 רווח לפני מס 10.58
התחייבות שוטפות 564.74 רווח נקי 7.63
התחייבויות בלתי שוטפות 147.67 רווח למניה 0.59
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
חנן מור השקעות 72 162.59
ספרה קפיטל 8.22 18.55
מור חנן 0.46 1.04
יעקובי ישראל 0.12 0.28
כרמלי טל 0.1 0.23
מאור אבי 0.04 0.08
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/07/2018 1703 0.89 58
18/07/2018 1688 -0.76 50
17/07/2018 1701 -0.53 9
16/07/2018 1710 -0.52 40
15/07/2018 1719 2.14 215
12/07/2018 1683 -1.58 233
11/07/2018 1710 1.85 32
10/07/2018 1679 0 165
09/07/2018 1679 -2.1 125
08/07/2018 1715 0 33
05/07/2018 1715 -1.94 131
04/07/2018 1749 -0.63 42
03/07/2018 1760 -0.4 138
02/07/2018 1767 0 209
01/07/2018 1767 0 1
28/06/2018 1767 -0.06 156
27/06/2018 1768 0 422
26/06/2018 1768 -1.83 31
25/06/2018 1801 -0.66 7
24/06/2018 1813 -1.73 26