נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1669
שער פתיחה 1669 0
שער ממוצע 1633.5 -2.13
מחזור יומי ממוצע (שנה) 164.29
מחזור ע.נ. 9780
מספר עסקאות 27
תנועה מינימלית 120
שווי שוק 216.25
הון רשום למסחר 13098060
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1606 -3.77 1669 0
1600 -4.13 1700 1.86
1525 -8.63 1742 4.37
1750 4.85
1790 7.25
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 912.75 הכנסות 151.87
נכסים שוטפים 596 רווח גולמי 32.52
נכסים בלתי שוטפים 316.75 רווח תפעולי 41.01
הון עצמי 157.93 רווח לפני מס 35.23
התחייבות שוטפות 619.9 רווח נקי 27.23
התחייבויות בלתי שוטפות 134.92 רווח למניה 2.11
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 1651 -1.08 0 0
17:24 1669 0 5001 83.47
16:46 1607 -3.71 653 10.49
16:46 1608 -3.65 200 3.22
16:46 1609 -3.59 147 2.37
16:08 1636 -1.98 120 1.96
14:06 1636 -1.98 7 0.11
14:06 1636 -1.98 120 1.96
13:04 1640 -1.74 11 0.18
13:04 1639 -1.8 199 3.26
12:41 1620 -2.94 1350 21.87
12:41 1621 -2.88 768 12.45
12:41 1622 -2.82 181 2.94
12:34 1655 -0.84 120 1.99
12:10 1625 -2.64 229 3.72
12:04 1643 -1.56 314 5.16
12:04 1643 -1.56 185 3.04
12:04 1643 -1.56 175 2.88
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
חנן מור השקעות 72 155.71
ספרה קפיטל 8.22 17.77
מור חנן 0.46 0.99
יעקובי ישראל 0.12 0.27
כרמלי טל 0.1 0.22
מאור אבי 0.04 0.08
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/09/2018 1651 -1.08 161
16/09/2018 1669 -1.24 38
13/09/2018 1690 -0.24 39
12/09/2018 1694 0.36 36
06/09/2018 1688 1.5 43
05/09/2018 1663 -1.25 30
04/09/2018 1684 -0.77 71
03/09/2018 1697 0.18 43
02/09/2018 1694 0 0
30/08/2018 1694 3.55 70
29/08/2018 1636 0.93 51
28/08/2018 1621 -0.55 146
27/08/2018 1630 0.87 25
26/08/2018 1616 1.44 21
23/08/2018 1593 2.38 69
22/08/2018 1564 3.23 159
21/08/2018 1515 -0.39 266
20/08/2018 1521 -2.44 363