נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1906
שער פתיחה 2121 11.28
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 178.74
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 98
שווי שוק 253.02
הון רשום למסחר 13274748
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1902 -0.21 1951 2.36
1901 -0.26 1963 2.99
1898 -0.42 1999 4.88
1890 -0.84 2000 4.93
1805 -5.3 2120 11.23
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 419.01 הכנסות 151.91
נכסים שוטפים 277.8 רווח גולמי 14.66
נכסים בלתי שוטפים 141.21 רווח תפעולי 6
הון עצמי 138.83 רווח לפני מס 6.46
התחייבות שוטפות 138.91 רווח נקי 4.53
התחייבויות בלתי שוטפות 141.27 רווח למניה 0.35
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
למדן חן 65.37 184.06
מגדל משתתפות 6.81 19.17
כלל ביטוח-ק.גמל 6.72 18.92
כלל ביטוח-ק.נאמ 6.58 18.53
ילין ק.נאמ 4.52 12.73
מגדל קופ"ג 3.66 10.3
ילין ק.גמל 1 2.82
מגדל ק.נאמ 0.1 0.29
כלל ביטוח-משתתפ 0.03 0.1
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/07/2018 1906 0.37 37
18/07/2018 1899 -1.4 85
17/07/2018 1926 -1.63 11
16/07/2018 1958 0.41 5
15/07/2018 1950 -0.36 21
12/07/2018 1957 -1.81 19
11/07/2018 1993 -0.2 34
10/07/2018 1997 0.25 19
09/07/2018 1992 0 16
08/07/2018 1992 -0.4 110
05/07/2018 2000 -4.35 876
04/07/2018 2091 1.75 24
03/07/2018 2055 -1.3 10
02/07/2018 2082 -0.81 71
01/07/2018 2099 3.14 55
28/06/2018 2035 1.04 45
27/06/2018 2014 -0.3 49
26/06/2018 2020 -1.32 100
25/06/2018 2047 2.2 97
24/06/2018 2003 -1.04 84