נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 2332
שער פתיחה 2330 -0.09
שער ממוצע 2324.5 -0.32
מחזור יומי ממוצע (שנה) 54.25
מחזור ע.נ. 1575
מספר עסקאות 18
תנועה מינימלית 92
שווי שוק 308.77
הון רשום למסחר 13274748
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
2335 0.13 2344 0.51
2330 -0.09 2367 1.5
2309 -0.99 2387 2.36
2275 -2.44 2399 2.87
1953 -16.25 2400 2.92
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 415.66 הכנסות 454.82
נכסים שוטפים 270.82 רווח גולמי 40.63
נכסים בלתי שוטפים 144.84 רווח תפעולי 13.54
הון עצמי 148.84 רווח לפני מס 14.26
התחייבות שוטפות 129.23 רווח נקי 9.32
התחייבויות בלתי שוטפות 137.59 רווח למניה 0.69
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 2326 -0.26 0 0
17:24 2335 0.13 752 17.56
16:01 2330 -0.09 97 2.26
13:48 2330 -0.09 68 1.58
13:48 2329 -0.13 254 5.92
11:24 2330 -0.09 176 4.1
11:24 2286 -1.97 220 5.03
09:45 2330 -0.09 8 0.19
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
למדן חן 65.37 201.85
מגדל משתתפות 10.47 32.32
כלל ביטוח-ק.גמל 6.72 20.75
כלל ביטוח-ק.נאמ 6.58 20.33
ילין ק.נאמ 4.52 13.96
ילין ק.גמל 1.1 3.38
מגדל ק.נאמ 0.08 0.24
כלל ביטוח-משתתפ 0.03 0.11
אפסילון ק.נאמ 0.02 0.06
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
20/01/2019 2332 1.66 66
17/01/2019 2294 4.23 109
16/01/2019 2201 0.05 60
15/01/2019 2200 1.06 169
14/01/2019 2177 5.32 117
13/01/2019 2067 1.22 17
10/01/2019 2042 4.18 57
09/01/2019 1960 0.15 126
08/01/2019 1957 0 46
07/01/2019 1957 0.05 52
06/01/2019 1956 1.72 8
03/01/2019 1923 -6.15 116
02/01/2019 2049 -3.07 19
01/01/2019 2114 -2.45 36
31/12/2018 2167 0.84 39
30/12/2018 2149 3.67 28
27/12/2018 2073 4.49 28
26/12/2018 1984 3.33 57
25/12/2018 1920 -1.99 52
24/12/2018 1959 -2.78 89
23/12/2018 2015 -3.31 58