נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1580
שער פתיחה 1580 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 143.62
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 120
שווי שוק 200.58
הון רשום למסחר 12694897
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1551 -1.84 1579 -0.06
1538 -2.66 1580 0
1537 -2.72 1610 1.9
1535 -2.85 1620 2.53
1505 -4.75 1630 3.16
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 674.91 הכנסות 564.08
נכסים שוטפים 430.37 רווח גולמי 132.31
נכסים בלתי שוטפים 94.14 רווח תפעולי 30.25
הון עצמי 323.05 רווח לפני מס 25.42
התחייבות שוטפות 234.38 רווח נקי -6.85
התחייבויות בלתי שוטפות 117.48 רווח למניה -0.54
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ס.ה.סקיי אחזקות 29.17 58.52
רוזנשיין אורי 11.95 23.96
בן-עוזיליו תמר 11.95 23.96
פועה אמיר 11.95 23.96
ילין ק.נאמ 8.55 17.14
ילין ק.גמל 6.18 12.4
כסלב לוגיסטיקה 0.09 0.19
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/05/2019 1580 0.64 19
22/05/2019 1570 1.29 94
21/05/2019 1550 -1.27 216
20/05/2019 1570 -1.38 81
19/05/2019 1592 -0.62 17
16/05/2019 1602 1.65 72
15/05/2019 1576 -0.38 96
14/05/2019 1582 0.51 25
13/05/2019 1574 -2.54 108
12/05/2019 1615 1.51 10
07/05/2019 1591 -0.87 28
06/05/2019 1605 -0.31 12
05/05/2019 1610 0.63 16
02/05/2019 1600 -1.78 330
01/05/2019 1629 -2.22 12
30/04/2019 1666 0.54 249
29/04/2019 1657 -0.42 23
28/04/2019 1664 0.85 69