נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1010
שער פתיחה 1010 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 44.89
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 190
שווי שוק 94.82
הון רשום למסחר 9388070
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1010 0 1053 4.26
1007 -0.3 1054 4.36
1006 -0.4 1070 5.94
1005 -0.5 1100 8.91
1004 -0.59 1122 11.09
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 279.45 הכנסות 177.19
נכסים שוטפים 209.23 רווח גולמי 13.56
נכסים בלתי שוטפים 70.22 רווח תפעולי 3.09
הון עצמי 88.66 רווח לפני מס 1.78
התחייבות שוטפות 158.65 רווח נקי 1.05
התחייבויות בלתי שוטפות 32.14 רווח למניה 0.11
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בנבנישתי רינה 44.16 41.87
בנבנישתי אורית 22.37 21.21
בנבנישתי דורון 13.58 12.88
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
19/07/2018 1010 -0.98 81
18/07/2018 1020 -2.39 70
17/07/2018 1045 2.45 44
16/07/2018 1020 0 20
15/07/2018 1020 -2.39 2
12/07/2018 1045 0 4
11/07/2018 1045 0 0
10/07/2018 1045 0 0
09/07/2018 1045 0.38 24
08/07/2018 1041 -3.52 15
05/07/2018 1079 0 0
04/07/2018 1079 1.12 5
03/07/2018 1067 0 0
02/07/2018 1067 -2.38 2
01/07/2018 1093 3.21 85
28/06/2018 1059 0 0
27/06/2018 1059 0 24
26/06/2018 1059 0 0
25/06/2018 1059 0 0
24/06/2018 1059 0 0