נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1225
שער פתיחה 1225 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 30.06
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 170
שווי שוק 115
הון רשום למסחר 9388070
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1226 0.08 1255 2.45
1225 0 1256 2.53
1197 -2.29 1280 4.49
1173 -4.24 1306 6.61
1150 -6.12 1332 8.73
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 289.61 הכנסות 732.48
נכסים שוטפים 217.52 רווח גולמי 57.84
נכסים בלתי שוטפים 66.66 רווח תפעולי 14.45
הון עצמי 87.49 רווח לפני מס 10.5
התחייבות שוטפות 174.31 רווח נקי 8.15
התחייבויות בלתי שוטפות 27.81 רווח למניה 0.87
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בנבנישתי רינה 44.16 50.78
בנבנישתי אורית 22.37 25.73
בנבנישתי דורון 13.58 15.62
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/05/2019 1225 0 0
22/05/2019 1225 0.08 34
21/05/2019 1224 0.33 21
20/05/2019 1220 0 57
19/05/2019 1220 1.24 18
16/05/2019 1205 0 0
15/05/2019 1205 0 0
14/05/2019 1205 0 0
13/05/2019 1205 0 0
12/05/2019 1205 2.38 3
07/05/2019 1177 0 0
06/05/2019 1177 0 0
05/05/2019 1177 0 0
02/05/2019 1177 0 0
01/05/2019 1177 0 0
30/04/2019 1177 0 0
29/04/2019 1177 -3.05 5
28/04/2019 1214 0 0