נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1029
שער פתיחה 1029 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 43.61
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 200
שווי שוק 96.6
הון רשום למסחר 9388070
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1006 -2.24 1040 1.07
1005 -2.33 1054 2.43
1004 -2.43 1075 4.47
984.3 -4.34 1096 6.51
965 -6.22 1118 8.65
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 287.88 הכנסות 547.67
נכסים שוטפים 217.35 רווח גולמי 41.28
נכסים בלתי שוטפים 70.53 רווח תפעולי 8.21
הון עצמי 87.89 רווח לפני מס 7.42
התחייבות שוטפות 169.48 רווח נקי 5.61
התחייבויות בלתי שוטפות 30.51 רווח למניה 0.6
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בנבנישתי רינה 44.16 42.66
בנבנישתי אורית 22.37 21.61
בנבנישתי דורון 13.58 13.12
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2019 1029 0 0
21/01/2019 1029 -0.1 4
20/01/2019 1030 2.49 4
17/01/2019 1005 -0.59 2
16/01/2019 1011 0 0
15/01/2019 1011 0 0
14/01/2019 1011 0 0
13/01/2019 1011 0 0
10/01/2019 1011 0.4 13
09/01/2019 1007 -0.69 32
08/01/2019 1014 -2.97 273
07/01/2019 1045 0 0
06/01/2019 1045 -0.1 2
03/01/2019 1046 0 0
02/01/2019 1046 0 0
01/01/2019 1046 4.5 32
31/12/2018 1001 0 0
30/12/2018 1001 -1.09 25
27/12/2018 1012 2.22 10
26/12/2018 990 0 0
25/12/2018 990 -0.34 159
24/12/2018 993.4 0 0