נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 3165
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1.08
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 68
שווי שוק 34.31
הון רשום למסחר 1084121
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1.51 הכנסות 0.34
נכסים שוטפים 1.51 רווח גולמי 0.34
נכסים בלתי שוטפים 0 רווח תפעולי 0.22
הון עצמי 1.11 רווח לפני מס 0.25
התחייבות שוטפות 0.4 רווח נקי 0.25
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה 2.31
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 3165 0 2 0.06
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
תשובה ויקטור 90 30.88
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
14/11/2018 3165 0 0
13/11/2018 3165 0 0
12/11/2018 3165 -2.41 3
11/11/2018 3243 9.93 3
08/11/2018 2950 0 3
07/11/2018 3480 0 0
06/11/2018 3480 9.71 3
05/11/2018 3172 5.95 4
04/11/2018 2994 0 1
01/11/2018 2994 1.49 9
31/10/2018 2950 0 0
29/10/2018 2950 0 0
28/10/2018 2950 0 0
25/10/2018 2950 0 0
24/10/2018 2950 0 0
23/10/2018 2950 0 0
22/10/2018 2950 0 0
21/10/2018 2950 0 0
18/10/2018 59 0 0
17/10/2018 59 0 0
16/10/2018 59 0 0