נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה)
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק
הון רשום למסחר 0
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 190.29 הכנסות 0
נכסים שוטפים 155.08 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי -38.17
הון עצמי 171.47 רווח לפני מס -37.48
התחייבות שוטפות 18.82 רווח נקי -37.7
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -1.44
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
יוסף צבי 0.51
קרני גיורא 0.29
דש איפקס ק.נאמ 0.36
דש איפקס ק.גמל 5.64
מיטב דש ת.סל 0.65
קוזריץ' ג'ון 0.03
אדג' קפיטל ז 5.19
אקותה קפיטל ז 8.2
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים