נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 2583
שער פתיחה
שער ממוצע 2599 0.62
מחזור יומי ממוצע (שנה) 148.12
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 100
שווי שוק 41.97
הון רשום למסחר 1614849
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
2700 4.53 2599 0.62
2550 -1.28 2632 1.9
2532 -1.97 2642 2.28
2522 -2.36 2673 3.48
2506 -2.98 2686 3.99
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 54.72 הכנסות 5.55
נכסים שוטפים 39.7 רווח גולמי 4.49
נכסים בלתי שוטפים 15.02 רווח תפעולי -8.48
הון עצמי 17.68 רווח לפני מס -8.53
התחייבות שוטפות 29.71 רווח נקי -9.45
התחייבויות בלתי שוטפות 7.33 רווח למניה -7.84
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בן נון נועם 21.84 9.17
וסרמן יוסף ישעיהו 21.84 9.17
אליהו נאור 21.84 9.17
ערך-מיסוי 6.38 2.68
צרפתי אברהם-נציג 4.24 1.78
איזנר זיו 2.2 0.92
לוין אייל 0.51 0.21
צרפתי צמח 0.26 0.11
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/11/2018 2583 -3.15 32
15/11/2018 2667 0.41 42
14/11/2018 2656 0.8 43
13/11/2018 2635 -1.01 85
12/11/2018 2662 -2.6 1028
11/11/2018 2733 26 1053
08/11/2018 2169 0.7 30
07/11/2018 2154 8.08 110
06/11/2018 1993 0.2 1
05/11/2018 1989 0.66 19
04/11/2018 1976 1.23 5
01/11/2018 1952 -1.76 11
31/10/2018 1987 0.4 1
29/10/2018 1979 -0.45 64
28/10/2018 1988 -0.15 5
25/10/2018 1991 -2.21 174
24/10/2018 2036 -2.86 59
23/10/2018 2096 -0.57 15
22/10/2018 2108 -0.57 22
21/10/2018 2120 -0.98 28