נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 199.9
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1.52
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 960
שווי שוק 2.84
הון רשום למסחר 1418791
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2.01 הכנסות 0
נכסים שוטפים 2.01 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 0 רווח תפעולי -0.31
הון עצמי -26.99 רווח לפני מס 1.1
התחייבות שוטפות 29 רווח נקי 1.1
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה 0.47
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בן זקן ג'קי 27.97 0.79
שיטרית הרצל 17.14 0.49
דמרי יגאל 9.01 0.26
לינק קופורייט ז 0.29 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/11/2018 199.9 0 0
15/11/2018 199.9 0 0
14/11/2018 199.9 7.36 2
13/11/2018 186.2 -0.05 1
12/11/2018 186.3 3.44 1
11/11/2018 180.1 -13.83 4
08/11/2018 209 0 0
07/11/2018 209 0 0
06/11/2018 209 0 0
05/11/2018 209 0 0
04/11/2018 209 0 0
01/11/2018 209 0 0
31/10/2018 209 0 0
29/10/2018 209 6.09 2
28/10/2018 197 0 0
25/10/2018 197 -1.5 4
24/10/2018 200 -8.34 6
23/10/2018 218.2 -1.36 0
22/10/2018 221.2 -0.05 0
21/10/2018 221.3 0 0