נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 164
שער פתיחה 164 0
שער ממוצע 164 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1.87
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1300
שווי שוק 2.33
הון רשום למסחר 1418791
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
174 6.1 142 -13.41
164 0 200 21.95
158.9 -3.11 250 52.44
150 -8.54 305 85.98
142 -13.41 2500 1424.39
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1.51 הכנסות 0
נכסים שוטפים 1.51 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 0 רווח תפעולי -0.31
הון עצמי -27.49 רווח לפני מס 1.1
התחייבות שוטפות 29 רווח נקי 1.1
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה 0.47
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:14 164 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בן זקן ג'קי 27.97 0.65
שיטרית הרצל 17.14 0.4
דמרי יגאל 9.01 0.21
לינק קופורייט ז 0.29 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/04/2019 164 2.44 19
16/04/2019 160.1 0 15
15/04/2019 160.1 0 1
14/04/2019 160.1 0.25 0
11/04/2019 159.7 0 0
10/04/2019 159.7 0 0
08/04/2019 159.7 0 1
07/04/2019 159.7 0 0
04/04/2019 159.7 0 0
03/04/2019 159.7 0 0
02/04/2019 159.7 0 0
01/04/2019 159.7 0 1
31/03/2019 159.7 -1.36 2
28/03/2019 161.9 0 1
27/03/2019 161.9 0 0
26/03/2019 161.9 0 0
25/03/2019 161.9 6.86 2
24/03/2019 151.5 7.68 2
20/03/2019 140.7 -13.68 4
19/03/2019 163 0 0