נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1413
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 768.99
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 140
שווי שוק 1166.96
הון רשום למסחר 82587598
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 11005.75 הכנסות 3740.93
נכסים שוטפים 4539.93 רווח גולמי 597.96
נכסים בלתי שוטפים 6465.83 רווח תפעולי 480.12
הון עצמי 2582.63 רווח לפני מס 449.93
התחייבות שוטפות 3808.95 רווח נקי 234.81
התחייבויות בלתי שוטפות 4614.18 רווח למניה 2.84
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
יונדקו 58.72 685.25
אלייד אחזקות 18.99 221.56
הפניקס ק.גמל 5.55 64.79
הפניקס 0.32 3.73
אקסלנס ת.סל 0.3 3.48
אקסלנס ק.נאמ 0.09 1.09
הפניקס-משתתפות 0.03 0.32
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/06/2018 1413 -2.15 540
17/06/2018 1444 -1.16 360
14/06/2018 1461 0.07 1317
13/06/2018 1460 0.9 745
12/06/2018 1447 1.4 844
11/06/2018 1427 1.93 1921
10/06/2018 1400 -0.85 1424
07/06/2018 1412 0.28 1803
06/06/2018 1408 -0.28 226
05/06/2018 1412 -0.21 204
04/06/2018 1415 -0.14 715
03/06/2018 1417 1 349
31/05/2018 1403 -2.03 348
30/05/2018 1432 -1.85 307
29/05/2018 1459 -2.28 182
28/05/2018 1493 -0.07 317
27/05/2018 1494 -0.2 62
24/05/2018 1497 -0.13 145
23/05/2018 1499 -0.66 285
22/05/2018 1509 0.27 102
21/05/2018 1505 0 205