נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 464.4
שער פתיחה 464.4 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 34.29
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 430
שווי שוק 302.44
הון רשום למסחר 65125150
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
461.9 -0.54 467.8 0.73
461.8 -0.56 467.9 0.75
459.8 -0.99 468 0.78
452.9 -2.48 468.9 0.97
452.8 -2.5 471.4 1.51
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 865.44 הכנסות 656.3
נכסים שוטפים 729.93 רווח גולמי 62.6
נכסים בלתי שוטפים 135.51 רווח תפעולי 20.35
הון עצמי 152.92 רווח לפני מס 14.63
התחייבות שוטפות 582.38 רווח נקי 8.48
התחייבויות בלתי שוטפות 130.14 רווח למניה 0.2
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
עזריה יואל 37 111.9
עזריה גיל 37 111.9
דש איפקס ק.גמל 8.9 26.93
מיטב דש ת.סל 0.26 0.79
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/03/2018 464.4 -0.49 7
15/03/2018 466.7 -0.43 1
14/03/2018 468.7 0.02 0
13/03/2018 468.6 0.77 23
12/03/2018 465 3.22 16
11/03/2018 450.5 0.67 4
08/03/2018 447.5 -0.33 10
07/03/2018 449 -1.34 1
06/03/2018 455.1 0 1
05/03/2018 455.1 -4.47 31
04/03/2018 476.4 3.01 2
28/02/2018 462.5 0 6
27/02/2018 462.5 0 2
26/02/2018 462.5 0 2
25/02/2018 462.5 1.4 9
22/02/2018 456.1 0 1
21/02/2018 456.1 0 2
20/02/2018 456.1 0 1