נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 324
שער פתיחה 324 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 71.99
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 610
שווי שוק 211.01
הון רשום למסחר 65125150
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
321.8 -0.68 327 0.93
320.8 -0.99 327.2 0.99
328.7 1.45
328.8 1.48
359.1 10.83
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 717.36 הכנסות 298.32
נכסים שוטפים 582.77 רווח גולמי 26.84
נכסים בלתי שוטפים 134.59 רווח תפעולי 3.33
הון עצמי 150.11 רווח לפני מס -1.46
התחייבות שוטפות 461.53 רווח נקי 1.34
התחייבויות בלתי שוטפות 105.71 רווח למניה 0.02
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
עזריה יואל 37 78.07
עזריה גיל 37 78.07
דש איפקס ק.גמל 14.76 31.14
מיטב דש ת.סל 0.19 0.41
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/11/2018 324 0.34 12
15/11/2018 322.9 1.35 8
14/11/2018 318.6 2.97 74
13/11/2018 309.4 -0.35 1
12/11/2018 310.5 -0.48 1
11/11/2018 312 -0.76 11
08/11/2018 314.4 -0.54 3
07/11/2018 316.1 -0.41 2
06/11/2018 317.4 -0.63 11
05/11/2018 319.4 -0.56 1
04/11/2018 321.2 0 1
01/11/2018 321.2 -1.65 18
31/10/2018 326.6 -0.85 11
29/10/2018 329.4 -1.08 11
28/10/2018 333 0.36 33
25/10/2018 331.8 -2.84 2
24/10/2018 341.5 -1.19 4
23/10/2018 345.6 -1.85 19
22/10/2018 352.1 0 0
21/10/2018 352.1 0 0