נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 209.4
שער פתיחה 209.4 0
שער ממוצע 209.4 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 69.51
מחזור ע.נ. 440
מספר עסקאות 8
תנועה מינימלית 990
שווי שוק 136.37
הון רשום למסחר 65125150
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
206.5 -1.38 207.3 -1
206 -1.62 209.2 -0.1
200 -4.49
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 756.57 הכנסות 693.89
נכסים שוטפים 571.2 רווח גולמי 57.61
נכסים בלתי שוטפים 185.37 רווח תפעולי 9.65
הון עצמי 150.11 רווח לפני מס -0.38
התחייבות שוטפות 501.74 רווח נקי 3.33
התחייבויות בלתי שוטפות 104.72 רווח למניה 0.05
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
14:24 209.4 0 440 0.92
14:24 209.4 0 440 0.92
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
עזריה יואל 37 50.46
עזריה גיל 37 50.46
דש איפקס ק.גמל 14.81 20.19
דש איפקס ק.נאמ 0.19 0.27
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/04/2019 209.4 0 1
22/04/2019 209.4 0 1
21/04/2019 209.4 0 1
18/04/2019 209.4 0 0
17/04/2019 209.4 0 1
16/04/2019 209.4 0 5
15/04/2019 209.4 0 2
14/04/2019 209.4 0.48 11
11/04/2019 208.4 1.66 49
10/04/2019 205 0 1
08/04/2019 205 -0.24 4
07/04/2019 205.5 0 2
04/04/2019 205.5 1.68 20
03/04/2019 202.1 0.5 4
02/04/2019 201.1 0 1
01/04/2019 201.1 0 1
31/03/2019 201.1 -0.15 5
28/03/2019 201.4 -1.27 15
27/03/2019 204 0 1
26/03/2019 204 0 2
25/03/2019 204 -0.92 4