נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 76.3
שער פתיחה 76.3 0
שער ממוצע 76.3 0
מחזור יומי ממוצע (שנה) 0.12
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1100
שווי שוק 1.76
הון רשום למסחר 2306436
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
35.5 -53.47 60 -21.36
5 -93.45 79.8 4.59
81 6.16
82 7.47
150 96.59
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 5.27 הכנסות 0
נכסים שוטפים 1.17 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 4.1 רווח תפעולי -15.62
הון עצמי -1.43 רווח לפני מס -20.51
התחייבות שוטפות 0.84 רווח נקי -17.88
התחייבויות בלתי שוטפות 5.86 רווח למניה -0.69
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:23 76.3 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
21/06/2018 76.3 0 0
20/06/2018 76.3 0 0
19/06/2018 76.3 0 0
18/06/2018 76.3 0 0
17/06/2018 76.3 0 0
14/06/2018 76.3 0 0
13/06/2018 76.3 0 0
12/06/2018 76.3 0 0
11/06/2018 76.3 0 0
10/06/2018 76.3 0.79 0
07/06/2018 75.7 0 0
06/06/2018 75.7 0 0
05/06/2018 75.7 0 0
04/06/2018 75.7 0 0
03/06/2018 75.7 0 0
31/05/2018 75.7 0 0
30/05/2018 75.7 0 0
29/05/2018 75.7 0 0
28/05/2018 75.7 0 0
27/05/2018 75.7 0 0
24/05/2018 75.7 0 0