נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1827
שער פתיחה 1827 0
שער ממוצע 1828 0.05
מחזור יומי ממוצע (שנה) 994.7
מחזור ע.נ. 19
מספר עסקאות 2
תנועה מינימלית 100
שווי שוק 2410.89
הון רשום למסחר 131886721
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1828 0.05 1856 1.59
1827 0 1877 2.74
1826 -0.05 1878 2.79
1825 -0.11 1882 3.01
1824 -0.16 1905 4.27
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 3279.8 הכנסות 996.03
נכסים שוטפים 915.07 רווח גולמי 184.14
נכסים בלתי שוטפים 2364.73 רווח תפעולי 156.79
הון עצמי 730.58 רווח לפני מס 62.43
התחייבות שוטפות 373.58 רווח נקי 22.81
התחייבויות בלתי שוטפות 2175.64 רווח למניה 0.22
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:18 1828 0.05 8 0.15
10:18 1828 0.05 11 0.2
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
קנון ז 75.82 1828
מגדל משתתפות 4.31 103.8
מגדל קופ"ג 3.06 73.77
מגדל ביטוח 1.66 40.12
מגדל ק.נאמ 0.4 9.59
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
18/03/2018 1827 -2.97 902
15/03/2018 1883 -0.95 86
14/03/2018 1901 -3.5 265
13/03/2018 1970 -3.67 291
12/03/2018 2045 0.39 516
11/03/2018 2037 2.16 671
08/03/2018 1994 2.47 275
07/03/2018 1946 0.36 238
06/03/2018 1939 1.04 144
05/03/2018 1919 -1.44 274
04/03/2018 1947 -0.41 106
28/02/2018 1955 0.21 207
27/02/2018 1951 -1.12 70
26/02/2018 1973 0.15 115
25/02/2018 1970 0.1 143
22/02/2018 1968 -0.3 150
21/02/2018 1974 -0.2 46
20/02/2018 1978 -0.75 125