נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 680.4
שער פתיחה 680.4 0
שער ממוצע 672.83 -1.11
מחזור יומי ממוצע (שנה) 46.87
מחזור ע.נ. 1435
מספר עסקאות 7
תנועה מינימלית 310
שווי שוק 121.72
הון רשום למסחר 18119098
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
666.8 -2 671 -1.38
663.4 -2.5 672.8 -1.12
656.4 -3.53 675.7 -0.69
653.2 -4 680.4 0
649.8 -4.5 700.8 3
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 202.19 הכנסות
נכסים שוטפים 16.73 רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים 185.46 רווח תפעולי
הון עצמי 71.59 רווח לפני מס
התחייבות שוטפות 2.61 רווח נקי
התחייבויות בלתי שוטפות 127.99 רווח למניה
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 671.8 -1.26 0 0
17:24 675.7 -0.69 100 0.68
14:24 675.7 -0.69 1 0.01
14:24 672 -1.23 700 4.7
11:35 670.9 -1.4 312 2.09
11:09 670.9 -1.4 322 2.16
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פריז אחזקות 40.01 48.7
כר אקו אחזקות 38.65 47.05
הפניקס ק.גמל 5.3 6.45
מיכלס ורד 1.18 1.43
אקסלנס ק.נאמ 0.04 0.05
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/09/2018 671.8 -1.26 10
16/09/2018 680.4 0 0
13/09/2018 680.4 -1.43 16
12/09/2018 690.3 -0.8 14
06/09/2018 695.9 -0.61 11
05/09/2018 700.2 0.56 8
04/09/2018 696.3 1.24 9
03/09/2018 687.8 1.82 16
02/09/2018 675.5 3.92 8
30/08/2018 650 0.48 11
29/08/2018 646.9 1.73 13
28/08/2018 635.9 -0.31 4
27/08/2018 637.9 0 0
26/08/2018 637.9 0.81 32
23/08/2018 632.8 0.02 0
22/08/2018 632.7 0 0
21/08/2018 632.7 0.02 0
20/08/2018 632.6 0 2