נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 169500
שער פתיחה 169500 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 11.16
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1
שווי שוק 837.05
הון רשום למסחר 493835
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
167000 -1.47 169300 -0.12
166900 -1.53 169400 -0.06
166100 -2.01 169500 0
165200 -2.54 171800 1.36
164600 -2.89 172900 2.01
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 879.48 הכנסות 178.88
נכסים שוטפים 50.73 רווח גולמי 122.57
נכסים בלתי שוטפים 828.75 רווח תפעולי 105.37
הון עצמי 657.33 רווח לפני מס 105.43
התחייבות שוטפות 89.25 רווח נקי 80.42
התחייבויות בלתי שוטפות 132.9 רווח למניה 202.67
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אמיר אריה 19.24 161.08
רוזנר דן 18.2 152.36
טר מסחר בת 16.91 141.53
אמיר רונית 15.17 127.01
הראל ק.גמל 6.58 55.05
אמיר רועי 6.07 50.79
אמיר מאיה 6.07 50.79
הראל ק.נאמ 0.01 0.08
אמיר ניל 0 0.02
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/04/2019 169500 0 7
16/04/2019 169500 0 0
15/04/2019 169500 0 2
14/04/2019 169500 0 0
11/04/2019 169500 0 2
10/04/2019 169500 0 2
08/04/2019 169500 0 5
07/04/2019 169500 1.31 3
04/04/2019 167300 0 18
03/04/2019 167300 0.72 22
02/04/2019 166100 0 5
01/04/2019 166100 0 0
31/03/2019 166100 1.9 25
28/03/2019 163000 0 2
27/03/2019 163000 0 2
26/03/2019 163000 0.43 13
25/03/2019 162300 2.46 2
24/03/2019 158400 1.15 5
20/03/2019 156600 0 0
19/03/2019 156600 1.62 9