נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 157300
שער פתיחה 157300 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 12.47
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1
שווי שוק 776.8
הון רשום למסחר 493835
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
154900 -1.53 159300 1.27
154100 -2.03 159400 1.34
152600 -2.99 160500 2.03
151700 -3.56 161000 2.35
150200 -4.51 161300 2.54
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 843.23 הכנסות 90.63
נכסים שוטפים 60.35 רווח גולמי 49.74
נכסים בלתי שוטפים 782.88 רווח תפעולי 38.93
הון עצמי 621.54 רווח לפני מס 38.22
התחייבות שוטפות 99.62 רווח נקי 29.75
התחייבויות בלתי שוטפות 122.07 רווח למניה 74.82
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אמיר אריה 19.24 149.49
רוזנר דן 18.2 141.39
טר מסחר בת 16.91 131.34
אמיר רונית 15.17 117.86
הראל ק.גמל 6.58 51.09
אמיר רועי 6.07 47.13
אמיר מאיה 6.07 47.13
הראל ת.סל 0.01 0.07
אמיר ניל 0 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2019 157300 0.51 2
21/01/2019 156500 0 33
20/01/2019 156500 0.06 34
17/01/2019 156400 0.19 8
16/01/2019 156100 0.19 36
15/01/2019 155800 1.37 17
14/01/2019 153700 0.79 32
13/01/2019 152500 1.4 31
10/01/2019 150400 0.94 45
09/01/2019 149000 3.04 37
08/01/2019 144600 3.29 30
07/01/2019 140000 0 1
06/01/2019 140000 0.07 14
03/01/2019 139900 -1.41 15
02/01/2019 141900 0 1
01/01/2019 141900 0 0
31/12/2018 141900 0 35
30/12/2018 141900 0 0
27/12/2018 141900 0 1
26/12/2018 141900 0 4
25/12/2018 141900 0 0
24/12/2018 141900 0 0