נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 159800
שער פתיחה 159800 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 10.04
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 1
שווי שוק 789.15
הון רשום למסחר 493835
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
156700 -1.94 159500 -0.19
156600 -2 159600 -0.13
155800 -2.5 159800 0
155100 -2.94 161900 1.31
154200 -3.5 163000 2
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 919.89 הכנסות 30.54
נכסים שוטפים 47.81 רווח גולמי 20.1
נכסים בלתי שוטפים 858.37 רווח תפעולי 16.2
הון עצמי 669.68 רווח לפני מס 15.79
התחייבות שוטפות 115.9 רווח נקי 12.36
התחייבויות בלתי שוטפות 134.31 רווח למניה 31.07
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אמיר אריה 19.24 151.86
רוזנר דן 18.2 143.64
טר מסחר בת 16.91 133.43
אמיר רונית 15.17 119.74
הראל ק.גמל 6.58 51.9
אמיר רועי 6.07 47.88
אמיר מאיה 6.07 47.88
הראל ק.נאמ 0.01 0.08
אמיר ניל 0 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
13/06/2019 159800 0 0
12/06/2019 159800 0 2
11/06/2019 159800 0 0
10/06/2019 159800 0 0
06/06/2019 159800 0 3
05/06/2019 159800 0 0
04/06/2019 159800 0 2
03/06/2019 159800 0 0
02/06/2019 159800 0.5 16
30/05/2019 159000 2.45 13
29/05/2019 155200 0 0
28/05/2019 155200 0 2
27/05/2019 155200 0 3
26/05/2019 155200 0.06 2
23/05/2019 155100 0 2
22/05/2019 155100 -0.13 2
21/05/2019 155300 0.52 14
20/05/2019 154500 0 0
19/05/2019 154500 0 0