נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1298
שער פתיחה 1298 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 40.84
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 180
שווי שוק 168.86
הון רשום למסחר 13009140
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1261 -2.85
1260 -2.93
1253 -3.47
1245 -4.08
1230 -5.24
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 657.54 הכנסות 431.47
נכסים שוטפים 508.63 רווח גולמי 80.72
נכסים בלתי שוטפים 148.91 רווח תפעולי 7.05
הון עצמי 187.74 רווח לפני מס -0.41
התחייבות שוטפות 409.54 רווח נקי -20.02
התחייבויות בלתי שוטפות 60.26 רווח למניה -0.36
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
פימי-נציג 36.6 61.81
מר חיים 28.54 48.2
בן בסט יצחק 9.19 15.52
הראל ק.נאמ 6.16 10.4
כהן מריאן 1.3 2.2
וקס שלמה 0.03 0.05
למפרט ניר 0.03 0.05
הראל ת.סל 0.02 0.03
מר ליאת 0.01 0.02
מר יעל 0.01 0.02
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2019 1298 -1.96 13
21/01/2019 1324 0.91 10
20/01/2019 1312 0.08 13
17/01/2019 1311 0 12
16/01/2019 1311 2.66 9
15/01/2019 1277 -0.78 26
14/01/2019 1287 4.13 12
13/01/2019 1236 -0.08 23
10/01/2019 1237 0.24 20
09/01/2019 1234 0 20
08/01/2019 1234 -0.32 16
07/01/2019 1238 8.98 3
06/01/2019 1136 -0.09 13
03/01/2019 1137 0 4
02/01/2019 1137 0 0
01/01/2019 1137 0.62 23
31/12/2018 1130 1.25 61
30/12/2018 1116 1.64 66
27/12/2018 1098 0 3
26/12/2018 1098 2.81 4
25/12/2018 1068 -0.74 11
24/12/2018 1076 -14.26 120