נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 288.2
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 595.62
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 700
שווי שוק 44.02
הון רשום למסחר 15273350
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 14.35 הכנסות 27.51
נכסים שוטפים 11.98 רווח גולמי 5.1
נכסים בלתי שוטפים 2.37 רווח תפעולי -1.5
הון עצמי 4.97 רווח לפני מס -0.79
התחייבות שוטפות 8.91 רווח נקי -1.18
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.09
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 288.2 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
לניר נועם 35.42 15.59
אלפא אל.טי.איי 10.26 4.51
בראון רון 7.29 3.21
הפניקס ק.גמל 6.72 2.96
צל אורון 5.97 2.63
גוראב סורי ז 0.97 0.43
אקסלנס ת.סל 0.13 0.06
מראש עופר 0.02 0.01
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/05/2018 288.2 -0.52 83
22/05/2018 289.7 0.38 183
21/05/2018 288.6 -0.55 106
17/05/2018 290.2 0.07 245
16/05/2018 290 -4.48 72
15/05/2018 303.6 0 0
14/05/2018 303.6 -4.29 36
13/05/2018 317.2 1.54 8
10/05/2018 312.4 1.66 22
09/05/2018 307.3 -3.85 49
08/05/2018 319.6 -0.53 128
07/05/2018 321.3 -0.43 45
06/05/2018 322.7 7.35 166
03/05/2018 300.6 -0.46 7
02/05/2018 302 1.1 131
01/05/2018 298.7 4.37 52
30/04/2018 286.2 -9.32 315
29/04/2018 315.6 -3.84 76
26/04/2018 328.2 0.77 34
25/04/2018 325.7 -2.02 76