נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1885
שער פתיחה 1885 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 60.45
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 110
שווי שוק 250.87
הון רשום למסחר 13308903
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1867 -0.95 1939 2.86
1866 -1.01 1948 3.34
1852 -1.75 1950 3.45
1851 -1.8 1995 5.84
1830 -2.92 2000 6.1
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 466.38 הכנסות 254.22
נכסים שוטפים 424.57 רווח גולמי 72.49
נכסים בלתי שוטפים 41.81 רווח תפעולי 27.08
הון עצמי 441.48 רווח לפני מס 34.13
התחייבות שוטפות 23.84 רווח נקי 16.79
התחייבויות בלתי שוטפות 1.06 רווח למניה 1.27
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אמבלייז 61.78 154.99
מנורה ק.גמל 14.22 35.67
אלטשלר שחם ק.גמ 3.89 9.75
אלטשלר שחם ק.נא 2.01 5.05
מנורה מבטחים 1.43 3.6
ויליגר צבי 1.02 2.55
ויליגר יוסף 0.25 0.63
הוכבוים גיל 0.02 0.06
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2019 1885 0.05 14
21/01/2019 1884 -1.82 59
20/01/2019 1919 0.1 31
17/01/2019 1917 -0.93 41
16/01/2019 1935 2.06 42
15/01/2019 1896 -2.47 188
14/01/2019 1944 0.1 50
13/01/2019 1942 -1.82 46
10/01/2019 1978 0.46 91
09/01/2019 1969 1.23 66
08/01/2019 1945 1.35 64
07/01/2019 1919 0.73 80
06/01/2019 1905 1.06 12
03/01/2019 1885 1.84 21
02/01/2019 1851 -0.38 58
01/01/2019 1858 1.47 4
31/12/2018 1831 -1.29 66
30/12/2018 1855 3.23 5
27/12/2018 1797 0.5 12
26/12/2018 1788 3.23 81
25/12/2018 1732 -0.52 28
24/12/2018 1741 -2.57 144