נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 2180
שער פתיחה 2180 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 14.2
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 100
שווי שוק 89
הון רשום למסחר 4082511
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
2071 -5 2179 -0.05
2070 -5.05 2180 0
2026 -7.06 2250 3.21
2025 -7.11 2342 7.43
2020 -7.34 2350 7.8
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 150.57 הכנסות 95.88
נכסים שוטפים 132.22 רווח גולמי 25.01
נכסים בלתי שוטפים 18.34 רווח תפעולי 8.81
הון עצמי 54.62 רווח לפני מס 5.63
התחייבות שוטפות 86.97 רווח נקי 4.34
התחייבויות בלתי שוטפות 8.98 רווח למניה 1.06
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
רוזיאק ירון 59.73 53.16
מזרחי אילן 9.09 8.09
ילין ק.גמל 7.08 6.3
ילין ק.נאמ 5.51 4.9
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2019 2180 2.54 2
21/01/2019 2126 -0.65 8
20/01/2019 2140 -0.19 5
17/01/2019 2144 -0.09 6
16/01/2019 2146 1.08 7
15/01/2019 2123 -0.14 5
14/01/2019 2126 0.62 9
13/01/2019 2113 -0.38 19
10/01/2019 2121 0 19
09/01/2019 2121 0 19
08/01/2019 2121 2.46 16
07/01/2019 2070 -2.4 7
06/01/2019 2121 0 7
03/01/2019 2121 -2.88 2
02/01/2019 2184 -0.68 0
01/01/2019 2199 12.6 2
31/12/2018 1953 -0.66 7
30/12/2018 1966 -3.1 38
27/12/2018 2029 -1.36 1
26/12/2018 2057 7.92 2
25/12/2018 1906 -7.34 6
24/12/2018 2057 2.8 6