נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 9888
שער פתיחה 9888 0
שער ממוצע 9999.33 1.13
מחזור יומי ממוצע (שנה) 257.62
מחזור ע.נ. 202
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 22
שווי שוק 1776.26
הון רשום למסחר 17762630
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
9579 -3.13 9998 1.11
9578 -3.14 9999 1.12
9400 -4.94 10000 1.13
9350 -5.44 11540 16.71
9302 -5.93
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2539.78 הכנסות 210.8
נכסים שוטפים 331.44 רווח גולמי 131.34
נכסים בלתי שוטפים 2208.34 רווח תפעולי 124.88
הון עצמי 1659.62 רווח לפני מס 114.53
התחייבות שוטפות 91.4 רווח נקי 84.48
התחייבויות בלתי שוטפות 788.76 רווח למניה 4.76
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:15 10000 1.13 21 2.1
10:15 9999 1.12 151 15.1
10:15 9999 1.12 30 3
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
טיסר שלמה 75.05 1333.02
אלטשלר שחם ק.גמ 9.41 167.23
ילין ק.גמל 5.07 90.02
אלטשלר שחם ק.נא 2.25 40.02
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2019 9888 -0.18 25
21/01/2019 9906 -0.01 55
20/01/2019 9907 1.33 64
17/01/2019 9777 0.85 71
16/01/2019 9695 1.36 100
15/01/2019 9565 1.37 95
14/01/2019 9436 0.32 83
13/01/2019 9406 0.06 55
10/01/2019 9400 1.79 49
09/01/2019 9235 0.8 33
08/01/2019 9162 0.03 42
07/01/2019 9159 2.28 32
06/01/2019 8955 -0.61 58
03/01/2019 9010 -0.01 152
02/01/2019 9011 0 13
01/01/2019 9011 1.13 37
31/12/2018 8910 0 15
30/12/2018 8910 0.07 18
27/12/2018 8904 0.04 18
26/12/2018 8900 1.21 72
25/12/2018 8794 -0.07 453
24/12/2018 8800 0 1065