נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 286.2
שער פתיחה 280 -2.17
שער ממוצע 280 -2.17
מחזור יומי ממוצע (שנה) 9.93
מחזור ע.נ. 11290
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 430
שווי שוק 3.65
הון רשום למסחר 1301891
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
270 -5.66 280 -2.17
260 -9.15 285 -0.42
255 -10.9 289 0.98
226 -21.03 300 4.82
200 -30.12 320 11.81
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2.39 הכנסות 0
נכסים שוטפים 1.66 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 0.73 רווח תפעולי -0.81
הון עצמי -2.52 רווח לפני מס -1.19
התחייבות שוטפות 4.91 רווח נקי -1.19
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.92
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:15 280 -2.17 11290 31.61
10:14 280 -2.17 0 0
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דהוקי שלמה-נציג 18.66 0.68
קרמין אברהם 14.95 0.55
קרני יאיר 13.7 0.5
זיו צבי 0.48 0.02
כהן רענן 0.48 0.02
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2019 286.2 -0.49 36
21/01/2019 287.6 -10.99 18
20/01/2019 323.1 -11.29 26
17/01/2019 364.2 11.31 7
16/01/2019 327.2 0 5
15/01/2019 327.2 -15.5 44
14/01/2019 387.2 0.26 0
13/01/2019 386.2 -8.05 0
10/01/2019 420 -7.65 2
09/01/2019 454.8 -1.02 1
08/01/2019 459.5 -0.76 1
07/01/2019 463 -0.15 39
06/01/2019 463.7 -5.17 1
03/01/2019 489 0 0
02/01/2019 489 0 0
01/01/2019 489 5.39 2
31/12/2018 464 -5.11 23
30/12/2018 489 0.82 15
27/12/2018 485 1.72 3
26/12/2018 476.8 5.96 9
25/12/2018 450 1.81 1
24/12/2018 442 -1.91 3