נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה)
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית
שווי שוק
הון רשום למסחר 0
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 2.39 הכנסות 0
נכסים שוטפים 1.66 רווח גולמי 0
נכסים בלתי שוטפים 0.73 רווח תפעולי -0.81
הון עצמי -2.52 רווח לפני מס -1.19
התחייבות שוטפות 4.91 רווח נקי -1.19
התחייבויות בלתי שוטפות 0 רווח למניה -0.92
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
קרני יאיר 13.7
זיו צבי 0.48
כהן רענן 0.48
קרמין אברהם 14.95
דהוקי שלמה-נציג 18.66
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים