נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 10500
שער פתיחה 10500 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 53.21
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 21
שווי שוק 360.32
הון רשום למסחר 3431621
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
10160 -3.24
10000 -4.76
9900 -5.71
9800 -6.67
9601 -8.56
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 816.26 הכנסות 1034.38
נכסים שוטפים 560.51 רווח גולמי 174.69
נכסים בלתי שוטפים 255.75 רווח תפעולי 63.02
הון עצמי 291.85 רווח לפני מס 58.15
התחייבות שוטפות 410.77 רווח נקי 21.69
התחייבויות בלתי שוטפות 113.64 רווח למניה 6.33
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אייל עדי 76.84 280.29
ילין ק.גמל 6.21 22.66
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2019 10500 0.67 9
21/01/2019 10430 -0.48 28
20/01/2019 10480 0 24
17/01/2019 10480 1.16 23
16/01/2019 10360 0.19 35
15/01/2019 10340 0.1 23
14/01/2019 10330 0.49 33
13/01/2019 10280 0.88 45
10/01/2019 10190 -0.59 64
09/01/2019 10250 1.99 125
08/01/2019 10050 1.78 54
07/01/2019 9874 1.21 37
06/01/2019 9756 0.52 72
03/01/2019 9706 1.32 13
02/01/2019 9580 -0.98 2
01/01/2019 9675 0 102
31/12/2018 9675 -2.44 90
30/12/2018 9917 0.36 7
27/12/2018 9881 3.34 86
26/12/2018 9562 0 48
25/12/2018 9562 -0.64 40
24/12/2018 9624 -0.11 104