נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 832
שער פתיחה 832 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 2.77
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 240
שווי שוק 36.13
הון רשום למסחר 4342894
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
822 -1.2
820 -1.44
807.6 -2.93
807.5 -2.94
807.1 -2.99
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 81.4 הכנסות 37.83
נכסים שוטפים 53.59 רווח גולמי 10.32
נכסים בלתי שוטפים 27.81 רווח תפעולי 0.28
הון עצמי 63.91 רווח לפני מס 0.75
התחייבות שוטפות 14.21 רווח נקי 1.17
התחייבויות בלתי שוטפות 3.28 רווח למניה 0.27
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בר שלמה 73.77 26.66
אלטשלר שחם ק.נא 3.11 1.12
אלטשולר שחם 2.74 0.99
בר דני 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2019 832 0 0
21/01/2019 832 -0.01 13
20/01/2019 832.1 0.5 8
17/01/2019 828 0 0
16/01/2019 828 0 0
15/01/2019 828 0 0
14/01/2019 828 0 0
13/01/2019 828 0 0
10/01/2019 828 0 0
09/01/2019 828 0 0
08/01/2019 828 0.98 9
07/01/2019 820 0 0
06/01/2019 820 0 0
03/01/2019 820 0 0
02/01/2019 820 0 0
01/01/2019 820 0 0
31/12/2018 820 0 0
30/12/2018 820 0 0
27/12/2018 820 0 0
26/12/2018 820 0 0
25/12/2018 820 0 0
24/12/2018 820 -0.63 10