נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1090
שער פתיחה 1090 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 6.85
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 170
שווי שוק 47.34
הון רשום למסחר 4342894
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1068 -2.02 1090 0
1058 -2.94 1095 0.46
1046 -4.04 1112 2.02
1036 -4.95 1120 2.75
1025 -5.96 1128 3.49
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 86.86 הכנסות 37.83
נכסים שוטפים 60.85 רווח גולמי 10.32
נכסים בלתי שוטפים 26.01 רווח תפעולי 0.28
הון עצמי 66.11 רווח לפני מס 0.75
התחייבות שוטפות 17.52 רווח נקי 1.17
התחייבויות בלתי שוטפות 3.23 רווח למניה 0.27
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
בר שלמה 73.77 34.92
אלטשלר שחם ק.נא 3.11 1.47
אלטשולר שחם 2.74 1.3
בר דני 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
17/04/2019 1090 0 0
16/04/2019 1090 -2.33 15
15/04/2019 1116 -1.33 6
14/04/2019 1131 -2.5 10
11/04/2019 1160 -0.77 4
10/04/2019 1169 -0.6 4
08/04/2019 1176 -0.76 4
07/04/2019 1185 0 0
04/04/2019 1185 0 0
03/04/2019 1185 -1.25 4
02/04/2019 1200 0.84 11
01/04/2019 1190 2.85 29
31/03/2019 1157 4.23 27
28/03/2019 1110 14.56 245
27/03/2019 968.9 5.72 273
26/03/2019 916.5 1.16 60
25/03/2019 906 0 0
24/03/2019 906 0 0
20/03/2019 906 0 0
19/03/2019 906 1.2 36