נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 3466
שער פתיחה 3466 0
שער ממוצע 3485 0.55
מחזור יומי ממוצע (שנה) 246.25
מחזור ע.נ. 345
מספר עסקאות 3
תנועה מינימלית 66
שווי שוק 366.89
הון רשום למסחר 10530744
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
3454 -0.35 3560 2.71
3453 -0.38 3587 3.49
3452 -0.4 3588 3.52
3425 -1.18 3590 3.58
3400 -1.9 3591 3.61
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1414.46 הכנסות 1146.49
נכסים שוטפים 611.39 רווח גולמי 220.71
נכסים בלתי שוטפים 803.07 רווח תפעולי 23.98
הון עצמי 516.1 רווח לפני מס 10.03
התחייבות שוטפות 425.97 רווח נקי 0.3
התחייבויות בלתי שוטפות 472.39 רווח למניה 0.03
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
10:21 3484 0.52 61 2.13
10:21 3485 0.55 100 3.48
10:21 3486 0.58 184 6.41
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
משאות יצחק מושב 58.75 215.53
כלל ביטוח-ק.נאמ 6.8 24.96
מגדל משתתפות 5.55 20.35
דש איפקס ק.גמל 5.13 18.82
דש איפקס ק.נאמ 2.26 8.28
כלל ביטוח-ק.גמל 0.2 0.72
כלל ביטוח-משתתפ 0.1 0.36
מגדל ק.נאמ 0.1 0.35
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
22/01/2019 3466 1.23 82
21/01/2019 3424 0.47 51
20/01/2019 3408 0.24 219
17/01/2019 3400 0 320
16/01/2019 3400 -0.06 354
15/01/2019 3402 0.98 274
14/01/2019 3369 0.09 88
13/01/2019 3366 0 187
10/01/2019 3366 -0.88 325
09/01/2019 3396 0.35 196
08/01/2019 3384 1.2 102
07/01/2019 3344 -0.03 313
06/01/2019 3345 0.3 218
03/01/2019 3335 0 171
02/01/2019 3335 6.69 464
01/01/2019 3126 3.65 151
31/12/2018 3016 0.94 313
30/12/2018 2988 1.32 252
27/12/2018 2949 -1.17 413
26/12/2018 2984 -0.07 438
25/12/2018 2986 -2.61 257
24/12/2018 3066 -0.74 343