נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 2581
שער פתיחה 2581 0
שער ממוצע 2574.8 -0.24
מחזור יומי ממוצע (שנה) 199.34
מחזור ע.נ. 718
מספר עסקאות 8
תנועה מינימלית 68
שווי שוק 271.17
הון רשום למסחר 10530744
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
2543 -1.47 2562 -0.74
2541 -1.55 2570 -0.43
2531 -1.94 2572 -0.35
2530 -1.98 2575 -0.23
2526 -2.13 2581 0
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1420.61 הכנסות 362.71
נכסים שוטפים 573.72 רווח גולמי 63.94
נכסים בלתי שוטפים 645.25 רווח תפעולי 5.47
הון עצמי 480.34 רווח לפני מס -0.85
התחייבות שוטפות 449.96 רווח נקי -3.53
התחייבויות בלתי שוטפות 490.31 רווח למניה -0.34
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 2575 -0.23 0 0
17:24 2575 -0.23 43 1.11
13:02 2575 -0.23 173 4.45
13:02 2575 -0.23 262 6.75
13:02 2574 -0.27 240 6.18
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
משאות יצחק מושב 58.75 159.3
כלל ביטוח-ק.נאמ 6.8 18.45
מגדל משתתפות 5.55 15.04
דש איפקס ק.גמל 5.13 13.91
דש איפקס ק.נאמ 2.46 6.68
כלל ביטוח-ק.גמל 0.2 0.53
כלל ביטוח-משתתפ 0.1 0.26
מגדל ק.נאמ 0.07 0.2
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
23/05/2019 2575 -0.23 18
22/05/2019 2581 1.06 336
21/05/2019 2554 -0.97 124
20/05/2019 2579 -3.98 284
19/05/2019 2686 -6.15 204
16/05/2019 2862 0.46 83
15/05/2019 2849 2.08 16
14/05/2019 2791 1.64 51
13/05/2019 2746 -1.58 38
12/05/2019 2790 0.04 135
07/05/2019 2789 0.9 143
06/05/2019 2764 -1.85 127
05/05/2019 2816 0.21 61
02/05/2019 2810 -2.12 387
01/05/2019 2871 -2.08 251
30/04/2019 2932 0.58 222
29/04/2019 2915 -1.25 105
28/04/2019 2952 0.61 112