נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 3302
שער פתיחה 3302 0
שער ממוצע 3236.58 -1.98
מחזור יומי ממוצע (שנה) 196.29
מחזור ע.נ. 5306
מספר עסקאות 41
תנועה מינימלית 59
שווי שוק 332.77
הון רשום למסחר 10530744
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
3136 -5.03 3150 -4.6
3135 -5.06 3168 -4.06
3133 -5.12 3193 -3.3
3100 -6.12 3198 -3.15
3073 -6.94 3200 -3.09
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1414.46 הכנסות 1146.49
נכסים שוטפים 611.39 רווח גולמי 220.71
נכסים בלתי שוטפים 803.07 רווח תפעולי 23.98
הון עצמי 516.1 רווח לפני מס 10.03
התחייבות שוטפות 425.97 רווח נקי 0.3
התחייבויות בלתי שוטפות 472.39 רווח למניה 0.03
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
17:24 3160 -4.3 0 0
17:24 3136 -5.03 1639 51.4
16:36 3200 -3.09 312 9.98
16:21 3200 -3.09 366 11.71
16:20 3199 -3.12 147 4.7
16:20 3198 -3.15 187 5.98
16:00 3205 -2.94 405 12.98
16:00 3220 -2.48 4 0.13
16:00 3237 -1.97 60 1.94
16:00 3237 -1.97 3 0.1
15:56 3245 -1.73 70 2.27
15:56 3245 -1.73 3 0.1
15:56 3250 -1.57 146 4.75
15:56 3250 -1.57 915 29.74
15:56 3251 -1.54 168 5.46
15:56 3260 -1.27 152 4.96
15:56 3260 -1.27 147 4.79
13:02 3301 -0.03 2 0.07
13:02 3279 -0.7 129 4.23
13:02 3279 -0.7 199 6.53
11:51 3282 -0.61 1 0.03
11:47 3256 -1.39 59 1.92
11:47 3264 -1.15 125 4.08
11:47 3264 -1.15 67 2.19
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
משאות יצחק מושב 58.75 195.49
כלל ביטוח-ק.נאמ 6.8 22.64
מגדל משתתפות 5.55 18.45
דש איפקס ק.גמל 5.13 17.07
דש איפקס ק.נאמ 2.26 7.51
כלל ביטוח-ק.גמל 0.2 0.65
מגדל ק.נאמ 0.1 0.32
כלל ביטוח-משתתפ 0.1 0.32
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
25/03/2019 3160 -4.3 170
24/03/2019 3302 -2.88 54
20/03/2019 3400 0 4
19/03/2019 3400 0 6
18/03/2019 3400 1.49 17
17/03/2019 3350 0.42 5
14/03/2019 3336 1.99 15
13/03/2019 3271 -0.21 17
12/03/2019 3278 0.09 70
11/03/2019 3275 -0.43 6
10/03/2019 3289 -0.36 26
07/03/2019 3301 -3.08 81
06/03/2019 3406 -1.25 19
05/03/2019 3449 -0.17 66
04/03/2019 3455 0.52 54
03/03/2019 3437 2.14 19
28/02/2019 3365 0.9 142
27/02/2019 3335 1.03 42
26/02/2019 3301 2.36 63