נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1284
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 28372.6
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 410
שווי שוק 14945.98
הון רשום למסחר 1164016993
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 230788 הכנסות 2694
נכסים שוטפים רווח גולמי
נכסים בלתי שוטפים רווח תפעולי
הון עצמי 16266 רווח לפני מס 1159
התחייבות שוטפות רווח נקי 742
התחייבויות בלתי שוטפות רווח למניה 0.64
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 1210 -5.76 66760 807.8
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אלטשלר שחם ק.גמ 4.8 717.5
הראל ק.גמל 3.47 518.07
פסגות תעודות סל 2.71 404.64
פסגות ק.גמל 2.39 357.01
הראל ת.סל 1.1 164.24
אלטשלר שחם ק.נא 0.93 138.68
פסגות ק.נאמ 0.35 52.92
הראל ק.נאמ 0.34 51.19
הראל השקעות 0.24 36.49
אדלר ראובן 0 0.38
בכר יוסף 0 0.38
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
14/11/2018 1284 -0.93 48909
13/11/2018 1296 0.31 36895
12/11/2018 1292 -1.3 56737
11/11/2018 1309 1 14453
08/11/2018 1296 0.62 49416
07/11/2018 1288 2.3 43120
06/11/2018 1259 1.53 33534
05/11/2018 1240 0.08 19671
04/11/2018 1239 -0.08 8369
01/11/2018 1240 1.89 49548
31/10/2018 1217 1.33 52146
29/10/2018 1201 -0.33 29433
28/10/2018 1205 0.84 15470
25/10/2018 1195 -2.53 80746
24/10/2018 1226 -0.73 31068
23/10/2018 1235 -2.14 52982
22/10/2018 1262 1.28 30186
21/10/2018 1246 -0.88 10721
18/10/2018 1257 2.44 64210
17/10/2018 1227 0.57 36490
16/10/2018 1220 0 29599