נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 6708
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 1612.45
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 30
שווי שוק 1837.6
הון רשום למסחר 27394214
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 9313.94 הכנסות 4503.8
נכסים שוטפים 4932.9 רווח גולמי 621.31
נכסים בלתי שוטפים 4381.04 רווח תפעולי 200.21
הון עצמי 2144.53 רווח לפני מס 128.2
התחייבות שוטפות 3785.36 רווח נקי 30.07
התחייבויות בלתי שוטפות 3384.06 רווח למניה 1.09
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 6708 0 1 0.07
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
ג.זלקינד 65.37 1201.2
ילין ק.גמל 3.95 72.63
ילין ק.נאמ 2.35 43.09
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
14/11/2018 6708 -1.35 265
13/11/2018 6800 -0.6 1149
12/11/2018 6841 -0.36 375
11/11/2018 6866 0.76 594
08/11/2018 6814 0.1 600
07/11/2018 6807 0.28 853
06/11/2018 6788 0.15 271
05/11/2018 6778 0.04 707
04/11/2018 6775 -0.22 732
01/11/2018 6790 2.09 14726
31/10/2018 6651 1.08 1145
29/10/2018 6580 0.12 1455
28/10/2018 6572 1.42 627
25/10/2018 6480 -0.32 3335
24/10/2018 6501 0.73 1661
23/10/2018 6454 -3.24 2552
22/10/2018 6670 -1.02 1256
21/10/2018 6739 -1.51 362
18/10/2018 6842 -0.39 230
17/10/2018 6869 -0.32 508
16/10/2018 6891 1.55 410