נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 1071
שער פתיחה 1071 0
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 64.09
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 180
שווי שוק 149.54
הון רשום למסחר 13963075
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
1070 -0.09 1102 2.89
1052 -1.77 1115 4.11
1051 -1.87 1116 4.2
1050 -1.96 1120 4.58
1029 -3.92 1125 5.04
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 1610.67 הכנסות 137.09
נכסים שוטפים 364.72 רווח גולמי 20.98
נכסים בלתי שוטפים 1190.32 רווח תפעולי 5.18
הון עצמי 330.29 רווח לפני מס 3.2
התחייבות שוטפות 302.39 רווח נקי 1.5
התחייבויות בלתי שוטפות 977.99 רווח למניה 0.11
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
אורן תנחום 53.48 79.98
אלפא ערך 12.31 18.41
ילין ק.נאמ 5.82 8.71
ילין ק.גמל 5.59 8.36
אורן רוני 1.25 1.87
פון א קופי 0 0
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
16/06/2019 1071 0 166
13/06/2019 1071 -1.38 6
12/06/2019 1086 -0.09 7
11/06/2019 1087 0 18
10/06/2019 1087 3.23 6
06/06/2019 1053 0 3
05/06/2019 1053 0 1
04/06/2019 1053 -4.19 70
03/06/2019 1099 0 1
02/06/2019 1099 -0.09 6
30/05/2019 1100 -0.18 39
29/05/2019 1102 0 2
28/05/2019 1102 0.09 0
27/05/2019 1101 0 2
26/05/2019 1101 -1.52 12
23/05/2019 1118 0.36 1
22/05/2019 1114 1 2
21/05/2019 1103 0.27 1
20/05/2019 1100 -0.09 5
19/05/2019 1101 -0.9 2