נתוני מסחר
שער % שינוי
שער בסיס 31210
שער פתיחה
שער ממוצע
מחזור יומי ממוצע (שנה) 779.71
מחזור ע.נ.
מספר עסקאות
תנועה מינימלית 6
שווי שוק 731.1
הון רשום למסחר 2342522
ביקושים והיצעים
שער שיעור השינוי שער שיעור השינוי
ביקושים והיצעים
ביקושים והיצעים
דוחות כספיים
דוחות כספיים
סך מאזן 365.88 הכנסות 202.14
נכסים שוטפים 265.73 רווח גולמי 61.35
נכסים בלתי שוטפים 100.15 רווח תפעולי 37.25
הון עצמי 286.21 רווח לפני מס 37.15
התחייבות שוטפות 69.67 רווח נקי 27.81
התחייבויות בלתי שוטפות 10 רווח למניה 11.68
שערים תוך יומיים
שעה שער שיעור השינוי כמות ע.נ. שווי באלפי ש"ח
שערים תוך יומיים
09:09 30750 -1.47 16 4.92
בעלי עניין
שם בעל עניין % בהון שווי שוק
בעלי עניין
דבוש צור 63.55 464.6
מגדל משתתפות 3.16 23.1
מגדל קופ"ג 2.44 17.86
ריכטמן אריה 1.32 9.67
מגדל ביטוח 0.41 2.98
מגדל ק.נאמ 0.38 2.79
שערים אחרונים
תאריך שער שיעור השינוי מחזור
שערים אחרונים
14/11/2018 31210 -0.61 521
13/11/2018 31400 0.48 228
12/11/2018 31250 0.87 475
11/11/2018 30980 0 309
08/11/2018 30980 -0.1 296
07/11/2018 31010 0.19 183
06/11/2018 30950 -0.42 76
05/11/2018 31080 0.52 800
04/11/2018 30920 -0.45 2916
01/11/2018 31060 -1.43 422
31/10/2018 31510 0.74 102
29/10/2018 31280 -0.13 4068
28/10/2018 31320 0.03 317
25/10/2018 31310 0.03 357
24/10/2018 31300 0.35 322
23/10/2018 31190 -1.86 172
22/10/2018 31780 0.16 2614
21/10/2018 31730 -0.22 122
18/10/2018 31800 0.03 214
17/10/2018 31790 -0.87 303
16/10/2018 32070 1.62 197