אדמה אגח ב

החברה עוסקת בייצור ושיווק מוצרים להגנת הצומח להגנת הצומח

  נתוני המסחר

  מחזורים

  תשואות

  יחסים פיננסיים

  מדדים של קסם

  תוכן שיווקי

  תוכן מקודם

  בעלי עניין

  שם% החזקה בהוןשווי שוק

  Labels

  תוכן שיווקי