מהדרין

מהדרין עוסקת בנטיעה עיבוד אריזה ושיווק של מטעים ופרי הדר נכסים מניבים ומתן שירותי אחסנה בקירור

    תוכן מקודם